V

18

19

Luitjen FEENSTRA
geb Doniawerstal 24.07.1865
ber majoor ziekenverpleger Marine
overl Nieuw Helvoet 03.03.1947
begr Hellevoetsluis 07.03.1947
Algemene begraafplaats
tr Den Helder 20.07.1888
Rinske POSTHUMUS
geb Schiermonnikoog 17.07.1865
ber verpleegster?, huisvrouw
overl Nieuw Helvoet 25.01.1953

gezin

1941

Overlijden - Begraven  Luitjen Feenstra

bron:

overlijdensbericht

- Genealogie van Robijn Wiebes Feenstra
-
Wazamar archief

bronnen:

-

Voor reacties