IV

42
--


43

Pieter van der MEIJDE
geb Vlaardingen 04.05.1816
ber schoenmaker
overl Vlaardingen 12.04.1868
tr 1
Vlaardingen 19.05.1841
Jansje (Jannetje) POLDERMAN
geb Vlaardingen 03.09.1809
vader: Klaas Polderman
moeder:
Dirkje de Rie
ber
overl Vlaardingen 01.03.1852
tr 2 Vlaardingen 24.05.1854
Jacomina de RONDE
geb Vlaardingen 30.10.1818
ber
overl

gezin 1
gezin 2

Geboorte Pieter van der MEIJDE

Bron:

- Burgerlijke Stand Vlaardingen 1816 Nr 79

In het jaar een duizend acht honderd en zestien, den vierde der maand Meij des namiddags ten zes uren, zijn voor ons Hendrik Ludwijn van Linden van den Heuvel Burgemeester, gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat van Vlaardingen, verschenen Arend van der Meijde, oud drieŽndertig jaren, Stuurman, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Engeltje van der Spek op den vierde der maand Meij dezes jaars, des morgens ten twee uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Pieter.
De gemelde verklaring in geschiedt in tegenwoordigheid van Gerrit Cornaat oud negenenveertig jaren, Groenteverkoper, en van Arij den Ligt oud zesenvijftig jaren Arbeider wonende beide alhier.
En hebben de declarant en de getuigen deze acte na gedane voorlezing nevens ons ondertekend.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Klazina Katharina van der Meijden
-
Wazamar archief

bronnen:

- BEVolkings register Vlaardingen Blad No 8 en 9
- Burgerlijke Stand Vlaardingen
-
Vlaardingen - isis

Voor reacties