43

43
42

Jacomina de RONDE
geb Vlaardingen 30.10.1818
ber huisvrouw
overl
tr Vlaardingen 24.05.1854
Pieter van der MEIJDEN
geb Vlaardingen 04.05.1816
ber schoenmaker
overl Vlaardingen 12.04.1868

 

Geboorte van Jacomina de RONDE

bron:

Burgerlijke Stand Vlaardingen 1818 No 193

In het jaar een duizend acht honderd en achttien, den een en dertigsten der maand October des voormiddags ten elf uren is voor Ons Hendrik Ludwijn van Linden van der Heuvell Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Vlaardingen, verschenen Willem de Ronde oud dertig jaren kuiper, wonende in deze stad, welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Klasina Catharina van der Tang op den dertigsten der maand October dezes jaars, des morgens ten acht uren, alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Jacomina
De gemelde verklaring is geschiedt in tegenwoordigheid van Frans de Ronde, oud vier en vijftig jaren koopman en van Paulus Stam oud negenenveertig jaren schoenmaker, wonende beide alhier.
En hebben de declarant en de getuigen deze akte na gedane voorlezing nevens Ons ondertekend.

- Genealogie van Jacomina de Ronde
-
Wazamar archief

bronnen:

- Vlaardingen - isis

voor reacties
Walter Andreas Groen