13

26
27

gezin

Eliza HOTTING
geb Ooltgensplaat 01.10.1864
ber arbeider
overl
tr Ooltgensplaat 28.04.1888
Suzanna de VOS
geb Ooltgensplaat 31.01.1864
ber arbeidster
overl Ooltgensplaat 23.12.1952

 

Geboorteakte Eliza HOTTING

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 1864 No 97

Akte van Geboorte van Eliza Hotting.
In het jaar een duizend acht honderd vier en zestig, den Eersten dag der maand October is voor ons ondergeteekende Bart Schenk, Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken-stand der gemeente OOLTGENSPLAAT, Provincie Zuidholland verschenen: Cornelis Hotting oud Zesentwintig jaren, van beroep Arbeider wonende te Ooltgensplaat dewelke ons heeft verklaard dat een kind van het mannelijk geslacht is geboren op de Eersten dag der maand October duizend acht honderd vier en zestig, om Vier ure des morgens in het huis numero Zes en Veertig staande binnen deze gemeente, uit Wouterina Hokke van beroep zonder wonende te Ooltgensplaat, zijne Echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Eliza.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit van Nimwegen oud negenenzestig jaren, van beroep Schipper en van Willem Braber oud vijftig jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente, wij is deze akte, na voorlezing onderteekend door ons en de getuigen. Verklarende de vader niet te kunnen schrijven of zijn naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

copy originele akte

 

 

- Genealogie van Johanna Hotting
-
Wazamar archief