27

27
26

Suzanna de VOS
geb Ooltgensplaat 31.01.1864
ber arbeidster
overl Ooltgensplaat 23.12.1952
tr Ooltgensplaat 28.04.1888
Eliza HOTTING
geb Ooltgensplaat 01.10.1864
ber arbeider
overl

 

Geboorteakte Suzanna de Vos

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 1864 No 18

No 18 Akte van Geboorte van Suzanna de Vos.
In het jaar een duizend acht honderd vier en zestig, de eersten dag der maand Februarij is voor ons ondergetekende Bart Schenk Wethouder en ambtenaar van den Burgerlijken-stand der gemeente OOLTGENSPLAAT, Provincie Zuidholland verschenen: Johannes de Vos oud een en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Ooltgensplaat, dezwelke ons heeft verklaard dat een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren op den een en dertigsten der maand Januarij duizend acht honderd vier en zestig, om drie ure des namiddags in het huis numero zeven en vijftig staande binnen deze gemeente, uit Jannetje de Vos van beroep zonder wonende te Ooltgensplaat zijn echtgenoote, welk kind genaamd zal worden Suzanna.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Donkersloot oud tweeenzestig jaren, van beroep winkelier en van Cornelis de Vos oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider, beiden wonende in deze gemeente, en is deze akte, na voorlezing onderteekend door ons en de getuigen. Verklarende de vader niet te kunnen schrijven of zijn naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende. 

 

- Genealogie van Suzanna de Vos
-
Wazamar archief

Voor reacties