VIII

27




26

Suzanna de VOS
geb Ooltgensplaat 31.01.1864
ber arbeidster
overl Ooltgensplaat 23.12.1952
tr Ooltgensplaat 28.04.1888
Eliza HOTTING
geb Ooltgensplaat 01.10.1864
ber arbeider
overl

 

Overlijdensakte Suzanna de Vos

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Ooltgensplaat 1952 No 34

Heden, vier en twintig December negentienhonderd twee en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Ooltgensplaat: Braber, Adriaan, oud zeventig jaren, landbouwer, wonende te Ooltgensplaat, die verklaarde dat op drie en twintig December negentienhonderd twee en vijftig, te twaalf uur, --- minuten, in de gemeente Ooltgensplaat is overleden: de Vos, Suzanna, oud acht en tachtig jaren, zonder beroep, genoren en wonende te Ooltgensplaat, dochter van de Vos, Johannis, en van de Vos, Jannetje, beiden overleden, echtgenote van: Hotting, Eliza.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


 

- Genealogie van Suzanna de Vos
-
Wazamar archief

voor reacties
Walter Andreas Groen