V

h

Anthonia van der STARRE
geb
Rotterdam 16.01.1895
overl Poortugaal 24.08.1964
tr Rotterdam 07.08.1918
gesch Rotterdam (uitspraak 03.09.1952) na inschrijving 21.04.1953
Andries GROEN
geb Rotterdam 01.09.1895
ber kantoorbediende, ondernemer,
schrijver
overl Helsinki (Finland) 13.09.1960

 

Geboorteakte Anthonia van der Starre

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1895 No 395

Op heden den achttienden Januari achttien honderd vijf en negentig is voor ons, Ambtenaar van Burgerlijken stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Elisabeth Cornelia Maria Praeger huisvrouw van Gerardus van der Burch, verklarende bij na te noemen bevalling te zijn tegenwoordig geweest, oud drie en vijftig jaren, van beroep verloskundige, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den zestienden dezer, des voormiddags te zeven uur, in een huis aan de Goudschestraat alhier is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Magteltje Kleibergen, zonder beroep, huisvrouw van Dirk van der Starre, loswerkman, wonende beiden alhier, welk kind zal genaamd worden Anthonia.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Gerardus Lureman, oud zesenveertig jaren, van beroep gemeenteklerk, wonende alhier en van Rimmert Haasdijk, oud vierentwintig jaren, van beroep gemeenteklerk, wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons den aangeefster en de getuigen.

kopij originele akte

 

- Genealogie van Andries Groen Fz

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias
 

Voor reacties