Briefhoofden van de ondernemingen van André Groen

FIRMA A. GROEN

ROTTERDAM

TELEFOON 52073

---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

BANK: A’DAMSCHE BANK,
BIJKANTOOR OOSTPLEIN.
----
FABRIKANTEN VAN:
CYCLOSTYLE-INKTEN
CORRECTIELAK
STENCILS ETC.
----
IMPORTEURS
CARBONPAPERS
----
SPECIALISTEN OP HET
GEBIED VAN
CYCLOSTYLES
DUPLICATORS.
----

ROTTERDAM,

VREDENOORDLAAN 24.

 

 

H O L S A T I A

SUOMI (FINLAND)   .   DANMARK    .    HOLLAND
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

HELSINKI  .  SUOMI
JOHANNESKSENTIE 2 B
T   32 727  ~ UHRHOUSE
CODE: A B C

H. UHRENDORF
ANDR
É GROEN
OVE H. UHRENDORF. ING.

HELSINGFORS  .  FINLAND
JOHANNESV
ÄGEN 2 B
T   32 727  ~ UHRHOUSE

 

 

T:mi  ANDRÉ GROEN
IMPORT  -  EXPORT
JOHANNEKSENTIE 2 b
HELSINKI  -  SUOMI
PUH.  32727
-----
Ulkomaalaisten toiminimien edustus
Representation f
ör utländska firmor

 

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
 
 

Voor reacties