VI

c


-
-


Andries GROEN
geb Rotterdam 01.09.1895
ber kantoorbediende, ondernemer,
schrijver
overl Helsinki, Finland 13.09.1960
begr Helsinki, Finland
tr 1 Rotterdam 07.08.1918
gesch Rotterdam uitspraak 03.09.1952 inschrijving 21.04.1953
Anthonia van der Starre
geb Rotterdam 16.01.1895
ber huisvrouw
overl Poortugaal 24.08.1964
tr 2 Finland 
Saga Eva Johanna LOWENETZSKY
geb 25.01.1903
ber
vader:
moeder:

overl 22.02.1982
begr Helsinki, Finland

gezin 1
gezin 2
Andre-Groen-80
1940

 

Geboorteakte Andries Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1895 No 5004
originele akte

Op heden den derden september achttienhonderd vijf en negentig is voor ons Ambtenaar van Burgerlijken stand der gemeente Rotterdam, verschenen: Maria Koet huisvrouw van Christiaan Kiessel, verklarende bij te noemen bevalling te zijn tegenwoordig geweest, oud zevenenveertig jaren, van beroep verloskundige, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat op den eersten dezer, des voormiddags te vijf uur, in een huis aan de Crooswijkscherstraat alhier is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Maria Cornelia Wichers, zonder beroep, huisvrouw van Andries Groen, beddenmaker, wonende beiden alhier, welk kind zal genaamd worden Andries.
Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Gerardus Lureman, oud zevenenveertig jaren, van beroep gemeenteklerk, wonende alhier en van Rimmert Haasdijk, oud vijfentwintig jaren, van beroep gemeenteklerk, wonende alhier.
En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons den aangeefster en de getuigen.

copy originele akte

 

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
-
Genlias
 

Voor reacties