VIII

2


-

3

Walter Andreas GROEN
geb Rotterdam 21.03.1945
ber zeeman, militair Koninklijke Landmacht 
eerder gehuwd geweest
tr Loenen a/d Vecht 22.06.1984
Eliza FUN
geb Hilversum 24.12.1954
berZ verpleegkundige

gezin
Walter-2008-80
2008

Geboorteakte Walter Andreas Groen

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 21.03.1945 No 61

Heden één en twintig Maart negentienhonderd vijf en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken stand van Rotterdam: Groen, Fokke Abram oud vijf en twintig jaren, werktuigkundig tekenaar wonende alhier, die verklaarde, dat op één en twintig Maart dezes jaars, te acht uur, dertig minuten, alhier, Overschiesche Dorpsstraat honderdvier en zeventig(a) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit, zijn echtenoote, Sterk, Adriana Jacoba, zonder beroep, mede wonende alhier welk kind zal genaamd worden: Walter Andreas.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

copy originele akte

top

- Genealogie van Nicolaas Groen

bronnen:

- Wazamar archief
 

Voor reacties