Genealogie van Walter Andreas Groen

 

 


wp-groen-80.gif

Wie zijn wij
Voor- en nazaten

Wat is
genealogie


Hoe doen wij
genealogie


Familiewapen

Familienamen

Kwartierstaten

Parentelen

Wet
Bescherming
Persoonsgegevens

meldingsnummer
m1050559

 

 

Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens
zijn of worden alleen
na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene
na melding bij het
College Bescherming Persoonsgegevens
persoonsgegevens van levende personen geplaatst

 

 

Privacy
volgens de
Wet
Bescherming Persoonsgegevens

meldingsnummer
m1050559

De bezoek(st)er van deze pagina's vindt hier misschien zijn(haar) familienaam en kan voor meer informatie met ons:

Schrijven:

Walter & Els + Marit Groen
Draviksplein 11
3892 BC Zeewolde

telefoneren:

036 522 1365

e-mailen:

wazamar@wazamar.org

 

 

 

Geef aan van welke persoon (met voor- en achternaam) informatie wordt verlangd.
Geef aan van welke persoon (met voor en achternaam) men zelf informatie heeft.

 

 

 

Met in achtneming van de WBP wordt na toestemming van
de levende betrokkene in een contact bemiddeld
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.