VIII

2
3

gezin
Walter-2008-115
2008

Walter Andreas GROEN
geb Rotterdam 21.03.1945
ber zeeman, militair Koninklijke Landmacht
eerder gehuwd geweest
tr Loenen a/d Vecht 22.06.1984
Eliza FUN
geb Hilversum 24.12.1954
ber Z verpleegkundige


Els-2008-115
2008

Trouwakte Groen & Fun

bron:

Burgerlijke Stand (BS) huwelijken Loenen a/d Vecht nr 27
copie originele akte

Op tweeŽntwintig juni negentienhonderd vierentachtig is in de gemeente Loenen het huwelijk voltrokken van:
Groen, Walter Andreas, geboren te Rotterdam op 21 maart 1945, rijksambtenaar, wonende te Utrecht en:
Fun, Eliza, geboren te Hilversum op 24 december 1954, verpleegkundige, wonende te Utrecht.
Zij hebben daartoe verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouw alle plichten zullen vervullen, die de wet aan de huwelijkse staat verbindt, waarna de ambtenaar van de burgerlijke stand uitspraak heeft gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
De bruidegom is een zoon van:
Groen, Fokke Abram, wonende te Veenendaal en van: Sterk, Adriana Jacoba, wonende te Driebergen-Rijsenburg.
De bruid is een dochter van:
Fun, Eliza en van: van der Heijden, Clasina, beiden wonende te Hilversum.
Als getuigen waren tegenwoordig: de vader van de bruidegom; Boyť, Harry Robert, ziekenverzorger, wonende te Amersfoort;
Fun, Helena Fransina, verpleegkundige, wonende te Baarn; zuster van de bruid en: Fun, Johanna, wonende te Anna Paulowna, zuster van de bruid.
Waarvan akte, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Loenen.

Bruidspaar met getuigen

Het bruidspaar
met de getuigen.


v l n r:
Harry Robert Boyť,
Helena Francina Fun,
Walter Andreas Groen,
Eliza Fun,
Johanna Fun,
Fokke Abram Groen

kopij originele akte

huwelijksakte

 

 

- Genealogie van Nicolaas Groen
-
Wazamar archief

Voor reacties