23

184
185

gezin

Jan BUIJS
ged Vlaardingen 22.09.1765
ber
timmerman(sknecht), zeeman
overl Vlaardingen 11.09.1808
tr Vlaardingen 05.09.1790
Jacoba van MAASWINKEL
ged Vlaardingen 24.03.1769
get Antonij Buiteweg, Jacoba van Noorwegen, Neeltje Buiteweg
ber
turftonster
overl Vlaardingen 01.06.1823

 

Gezin BUIJS - Van MAASWINKEL

Het gezin woonde te Vlaardingen

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

IV

 

a

Pietertje (Pieternelletje) BUIJS
ged Vlaardingen 10.04.1791
ber
overl
Vlaardingen 09.11.1845
tr
Vlaardingen 05.06.1816
Cornelis HOOGENDIJK *
ged
Vlaardingen 16.01.1791
vader: Leendert Hoogendijk
moeder:
Elisabeth Hillegonda Dijkshoorn
ber houtzager, zeeman, arbeider, sjouwer
overl

Twee kinderen

IV

 

b

Maria BUIJS (BUIS)
ged Kethel 09..06.1794
ber
overl 14.12.1864
tr
Vlaardingen 06.11.1816
Leendert HOOGENDIJK
ged
Vlaardingen 12.06.1796
vader: Leendert Hoogendijk
moeder:
Elisabeth Hillegonda Dijkshoorn
ber zeeman, zakkendrager, sjouwer, arbeider, keurmeester van het vlees\slachtvee, slachter, vleeshouwer, keurmeester van het varkensvlees
overl --
14.12.1864

Elf kinderen

IV

 

c

Cornelia BUIJS (BUIS)
ged Kethel 30.03.1796
ber
overl
Vlaardingen 09.04.1862
tr
Vlaardingen 16.11.1825
Pieter OMMERING
geb
Vlaardingen 10.07.1803
vader: Pieter Pietersz. Ommering
moeder:
Annetje Scheffers
ber zeeman
overl
op zee in december 1838

Zeven kinderen

IV

 

d

Andrina BUIJS
ged Kethel 30.07.1797
ber
turftonster
overl
Vlaardingen 25.09.1856
tr 1
Vlaardingen 02.11.1820
Klaas SCHEP
ged
Vlaardingen 20.11.1797
vader: Pieter Leendertsz. Schep
moeder:
Fijtje Wapenaar
ber zeeman
overl
op zee 04.11.1821
tr 2
Vlaardingen 27.01.1830
Cornelis van KEULEN
ged
Vlaardingen 07.09.1791
vader: Jan van Keulen
moeder:
Jacoba de Koe
ber zeeman
overl
Vlaardingen 27.11.1862
Cornelis van Keulen is weduwnaar van Pietertje Reedijk

1e huwelijk
twee kinderen

Een zoon
in 1826
Jakobus Buis

2e huwelijk
drie kinderen

IV

 

e

Huibregt BUIJS
geb Vlaardingen 27.09.1802
ged Vlaardingen 09.10.1802
ber
overl
tr
Vlaardingen 20.02.1828
Maria van SINA
ged
Vlaardingen 31.08.1791
vader: Dirk van Sina (ber zeeman)
moeder:
Johanna Visser
ber
overl

gezin

IV

 

e

Andries BUIJS
geb Vlaardingen 29.07.1805
ged Vlaardingen 28.08.1805
overl Vlaardingen

 

IV

92

93

f

Andries BUIJS
geb Vlaardingen 18.02.1807
ged Vlaardingen 22.02.1807
ber zeeman
overl Rotterdam 03.08.1836
tr Vlaardingen 06.09.1832
Katharina DROPPERT
geb Vlaardingen 06.04.1809
ged Vlaardingen 07.05.1809
ber dienstbode, groenteverkoopster
overl Vlaardingen 08.06.1844

gezin

- Genealogie van Adriana Buijs
-
Wazamar archief

 

Cornelis HOOGENDIJK
ged
Vlaardingen 16.01.1791
vader: Leendert Hoogendijk
moeder:
Elisabeth Hillegonda Dijkshoorn
ber houtzager, zeeman, arbeider, sjouwer
overl
tr 1
Vlaardingen 05.06.1816
Pietertje (Pieternelletje) BUIJS
ged Vlaardingen 10.04.1791
ber
overl
Vlaardingen 09.11.1845
tr 2 Vlaardingen 18.11.1846
Albertina van der KOOIJ
geb Vlaardingen 14.08.1819
vader: Pieter (Petrus) van der Kooij
moeder: Annetje van IJperen
ber
overl

bronnen:

- Vlaardingen - isis

 

Voor reacties