IV

346
=
370
347
=
371

gezin

Huijbregt van MAASWINKEL
geb Geervliet 21.06.1740
ged Geervliet 26.06.1740
ber klerk
begr Vlaardingen 14.10.1800
otr Vlaardingen 31.10.1765
tr Vlaardingen 17.11.1765
Maria BUITEWEG
ged Vlaardingen 15.04.1742
ber
begr Vlaardingen 27.04.1805

 

Gezin Van MAASWINKEL - BUITEWEG

Het gezin woonde te Vlaardingen

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

V

173

172

a

Maria van MAASWINKEL
ged Vlaardingen 08.07.1767
get Hendrik Proijen, Maria Rijkaart, Jannetje Hopman
overl Vlaardingen 14.07.1828
otr Vlaardingen 03.08.1787
tr Vlaardingen 19.08.1787
Frans de RONDE
ged Vlaardingen 04.12.1763
get Lidia de Goede
ber
kuiper, koopman, rentenier
overl Vlaardingen 02.11.1844

 

V

185

184

---

b

Jacoba van MAASWINKEL
ged Vlaardingen 24.03.1769
get Antonij Buiteweg, Jacoba van Noorwegen, Neeltje Buiteweg
ber
turftonster
overl Vlaardingen 01.06.1823
tr 1 Vlaardingen 05.09.1790
Jan BUIJS
ged Vlaardingen 22.09.1765
ber
timmerman(sknecht), zeeman
overl Vlaardingen 11.09.1808
otr 2
Vlaardingen 12.04.1811
tr 2
Vlaardingen 28.04.1811
Gerrit VOORBURG
geb
Vlaardingen
ged Vlaardingen 12.12.1779

vader: Pieter Gerritsz. Voorburg
moeder:
Gerritje Engelsd. Harpers
ber arbeider, schippersknecht
overl
Vlaardingen 09.02.1815
Gerrit Voorburg is weduwnaar van Ariaentje Starrenburg

 

V

 

c

Alida Janetta van MAASWINKEL
ged Vlaardingen 01.08.1770
get Abram van Rijn en Jannetje Hopman
ber
overl Vlaardingen 26.11.1806
begr Vlaardingen 28.11.1806
tr
Vlaardingen 02.05.1794
Paulus STAM
geb
Vlaardingen
ged
Vlaardingen 21.05.1769
vader: Frans Gerritsz. Stam (ber zeeman)
moeder:
Annetje Metzon
ber schoenmaker, waagmeester
overl
Vlaardingen 28.10.1834
Paulus Stam trouwt later met Dirkje Borsboom

twee kinderen

V

 

d

Antonia van MAASWINKEL
ged Vlaardingen 18.03.1772
get Leendert Palestein en Antonia Buitenweg
ber
overl
Vlaardingen 01.07.1839
otr
Vlaardingen 15.05.1795
tr
Vlaardingen 31.05.1795
Simon van der VELDE(N)
geb Vlaardinger-Ambacht
ged Vlaardingen 06.11.1768
vader: Sijmen van der Velde(n)
moeder: Maartje Jansd. van der Kleij
ber scheepmaker(sknecht)
overl Vlaardingen 12.10.1851

zeven kinderen

- Genealogie van Huijbregt van Maaswinkel
- Wazamar archief

bronnen:

- Stadsarchief Vlaardingen - Isis 

Voor reacties