WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

9

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver een dorre boom van natuurlijke kleur op een grond van groen; aan de onderste tak aan de rechter zijde een opgehangen zwaard van natuurlijke kleur met gevest en kwast van goud, aan de linkerzijde twee toegewende sikkels, eveneens van natuurlijke kleur, met de handvatten van goud.
Wapenvoerder: Gijsbert Hendriksz. Dorrenboom, schepen (1606) en kerkmeester te Rotterdam.

 

 

Wapenschild: In zilver een roos van zes bladen van blauw, geknopt van goud.
Wapenvoerder: Gijsbertus Ruysch, geb. --, overl. 1624, eerste secretaris van de Generaliteits-Rekenkamer te 's Gravenhage.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV In zwart drie zaadknoppen van pompebladeren (pompkannetjes) van goud (Pompe); II en III Doorsneden: a in rood een leeuw van zilver, b in rood drie palen van zilver (Van Meerdevoort).
Wapenvoerder: Michiel Pompe van Meerdervoort, Heer van Meerdervoort, lid van de Raad en schepen van Dordrecht.

 

 

Wapenschild: In goud een beer van zwart, gemuilband en dubbelgeketend van zilver, zittend op een vierkante steen van blauw.
Wapenvoerder: Paulus van Beresteyn, geb. Amsterdam 1548, overl. Delft 1625, schepen en burgemeester van Delft.

 

 

Wapenschild: In zilver een dwarsbalk van goud; over alles heen vier schuingekruiste molenwieken van natuurlijke kleur, verenigd van een malie van zwart.
Wapenvoerder: Reinier Tromper
, geb. --, overl. Rotterdam 1618, kerkmeester, schepen, "Heilige Geestmeester", raad en burgemeester van Rotterdam, "gedeputeerde ter Dagvaart van Hunne Hoogmogende Heeren Staten van Holland en West-Friesland" (1617).

 

 

Wapenschild: In blauw drie adelaarspoten van zilver, de klauwen naar onderen.
Wapenvoerder: Pieter Woutersz. Crabeth
, zoon en neef respectivelijk van Wouter Pietersz. en Dirck Pietersz. Crabeth, glasschilders en vervaardigers van de vensters in de St. Janskerk te Gouda, lid van de goudsche vroedschap (1605), schepen (1606), lid van de Raad van de admiraliteit van Amsterdam (1618 - 1620), later burgemeester van Gouda en gecommitteerde in de Staten van Holland.

 

 

Wapenschild: In rood twee geplante bomen van groen, een schuinbalk van vair, beladen met een geplante boom van groen.
De schuinbalk van vair, geladen met twee geplante bomen komt ook voor.
Wapenvoerder: Johannes Bogaert (Bogardus)
, geb. 's-Gravenhage ca 1556, overl. Haarlem 1612-4, Calvinistisch predikant te Brugge en daarna te Haarlem (1584).

 

 

Wapenschild: In rood drie adelaarspoten van goud, de klauwen naar onderen.
Wapenvoerder: Maarten Jansz. van Hoogenhouck, geb. --, overl. Delft 1613, ridder van het Heilige Romeinse Rijk, buitenhavenmeester, vroedschap, schepen, en veertigraad van Delft, thesaurier, weesmeester en burgemeester van Delft. Regent van het oude gasthuis aldaar.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I Doorsneden, a In goud een geplante boom van groen, b In zilver een leeuw van rood; II In blauw een anker van goud.
Wapenvoerder: Jacob Thierens, geb. Gent 1561, overl Delft 1620, korenkoper te Delft, regent van de "Camer van Charitate".

Aantekening

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker