WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

8

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In rood een rechtop staande spade van zilver, met de steel naar omlaag; II In blauw een valk van zilver, gekapt en gespoord van rood.
Wapenvoerder: Jacob Dircksz. de Graeff, geb. Amsterdam 1570, overl. 06.10.1636, zoon van Dirk De Graeff en Agnes Van Neck, Vrijheer van Zuid-Polsbroek, koopman, lid van de Raad, schepen en burgemeester van Amsterdam, gecommitteerde raad en ambachtsheer wegens Amsterdam van Amstelveen, Nieuwer-Amstel, Sloten en Osdorp, hoofd-ingeland van de Watergraafs- en Wiemermeer, scholarch van de Latijnse school.
Gehuwd Amsterdam 10.1597 met Aeltje Boelenz. Loen, geb. 1579, dochter van Cornelis Boelensz. Loen en Wendele Tjassens, genaamd Leurma. Uit dit huwelijk acht kinderen geboren te Amsterdam.
Volgens "De Vroedschap van Amsterdam" voerde hij het bovengenoemde wapenschild.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV In rood een rechtop staande spade van zilver, met de steel naar omlaag; II en III In blauw een zwaan van zilver met bek en poten van rood (Heerlijkheid Purmerland).
Wapenvoerder: Jacob Dircksz. de Graeff, (idem als boven) voerde als burgemeester het hierboven genoemde wapenschild.

 

 

Wapenschild: In groen een dwarsbalk van zilver, beladen met drie merletten van zwart.
Wapenvoerder: Jan Claes Boelensz., geb. --, overl. 1608, commissaris, schepen en burgemeester van Amsterdam, lid van de Heemraad van de Nieuwer-Amstel (1587).

 

 

Wapenschild: In blauw een hoofdloze leeuw van zilver, genageld van rood met een snijvlak van rood aan de hals, waaruit drie bloedstralen van rood opspuiten, de opgeheven rechtervoorpoot afgehouwen en los zwevend.
Wapenvoerder: Jacob Andriesz. Boelens, schepen en burgemeester van Amsterdam (1595), gecommitteerde van de Raad, gedeputeerde in de Raad van State (1600) en van de Staten-Generaal (1603), gezant aan het hof van Graaf Edzard van Oost-Friesland en aan het Hof van Koning Christiaan I van Denemarken en Noorwegen, dijkgraaf van de Amsteldijk (1617).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I In goud een keper van rood, vergezeld van drie St. Andrieskruisjes van hetzelfde (Oetgens); II In zilver een dwarsbalk van rood, beladen met een uitkomende leeuw van goud en vergezeld van vijftien liggende blokjes van groen (5-4-3-2-1) (Oem Van Wijngaarden); III In zilver drie hondekoppen van zwart, getongd van rood (Van Brakel); IV In goud een gewelfde schuinbalk van rood (Van der Burch).
Wapenvoerder: Frans Hendricksz. Oetgens, geb. Amsterdam 1558, overl 1625, koopman te Amsterdam, schepen en burgemeester aldaar, gecommitteerde van de Raad en bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, regent van het burgerweeshuis.

 

 

Wapenschild: In zwart een schildhoofd van zilver, beladen met drie schuingeplaatste hamers van het veld.
Wapenvoerder: Herman van den Steen, thesaurier en ontvanger van de domeinen van de stad en Lande van IJsselstein (1583).

 

 

Wapenschild: In rood drie palen van goud.
Wapenvoerder: Claes Jansz. van Rodenburgh, geb. 1567, overl 1624, schepen en burgemeester van Oudewater. Hij nam het wapen en de naam van het Rijnlandse leengoed "Rodenburg" aan. Zijn eigenlijke familienaam was Den Hartog.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV in blauw drie klaverbladen van goud; II en III in zilver drie vogels van groen, gebekt en gepoot van rood; over alles heen een hartschild van zwart, beladen met drie St. Andrieskruisjes van zilver, geplaatst in de richting van een dwarsbalk.
Wapenvoerder: Jan Merens, geb. 1574, overl Hoorn 1642, lid van de Raad, schepen en burgemeester (1612) van Hoorn, gecommitteerde van de Raad (1615), bewindhebber van de Oost Indische Compagnie.

 

 

Wapenschild: In zwart een schildhoofd van goud, beladen met een uitkomende leeuw van rood, getongd van blauw.
Wapenvoerder: Floris van Teylingen, geb. 1577, overl. 1624, burgemeester van Alkmaar, gecommitteerde wegens Holland van de Staten-Generaal (1605).

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker