WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

10

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: gekeperd van goud en rood en een vrijkwartier van azuur, beladen met een kraanvogel van zilver.
Wapenvoerder: Adriaan Teding van Berkhout, pensionaris van Monnickendam (1596), lid van de Generaliteits-Rekenkamer (1605), lid van de Raad van State (1613), raadsheer in de Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland.

 

 

Wapenschild: In zilver drie aanziende ezelskoppen van rood (Ittersum).
Wapenvoerder: Ernst van Ittersum tot Nijenhuis, geb. --, overl. 1611, lid en voorzitter van het eerste Overijsselse college van gedeputeerden uit de vergadering van ridderschap en steden (1593), later ook lid van de Raad van State en drost van Twente.

 

 

Wapenschild: In rood drie palen van vair en een schildhoofd van goud.
Wapenvoerder: Maarten van Isendoorn Blois, geb. --, overl 1633, afgevaardigde van de Veluwe bij de Staten Generaal.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV in blauw een antiek ploegijzer, schuinrechts geplaatst met de punt naar boven en een schildhoek van zilver, beladen met een kruis van rood; II In blauw een zwaan van zilver, gebekt en gepoot van rood (Heerlijkheid Purmerland); III In blauw een gevierendeeld schildhoofd, I en IV in goud een gaande leeuw van zwart, II en III in goud een gaande leeuw van rood (Heerlijkheid Ilpendam).
Wapenvoerder: Volckert Overlander, geb. 1571, overl 's-Gravenhage 1630, ridder, Heer van Purmerland en Ilpendam, schepen en burgemeester van Amsterdam (1628), raad van de admiraliteit aldaar, gecommitteerde raad (1629), koopman, reder en rechtsgeleerde.

 

 

Wapenschild: In rood een dwarsbalk van zilver, beladen met een van goud gekroonde en genagelde bever van zwart, een schildhoek van blauw, beladen met een lelie van goud.
Wapenvoerder: Cornelis van Beveren, geb. Dordrecht 1591, overl. Dordrecht 1663, ridder, Heer van Strevelshoek, West-IJsselmonde en De Lindt. Hij was een kleinzoon van
Cornelis van Beveren en rechtskundige. In 1618 werd hij rentmeester-generaal van Zuid-Holland en later dijkgraaf van Hendrik-Ido-Ambacht, meermalen burgemeester van Dordrecht en gedeputeerde van de Staten van Holland en de Staten Generaal, lid van de gecommitteerde Raden van Holland en ambassadeur naar Denemarken, Hamburg, Engeland en Frankrijk.
In 1635 verhief Koning Lodewijk XIII van Frankrijk hem in de ridderstand (Orde van St. Michael), waardoor zijn wapen, dat gelijk was aan dat van zijn grootvader, aangevuld werd met een schildhoek.

 

 

Wapenschild: In zwart een dwarsbalk van rood, beladen met drie stoopkannen van goud en van boven vergezeld van een zwijnskop van hetzelfde.
Wapenvoerder: Jacob Dirksz. Stoop, lid van de Raad (1638) en schepen (1639) van Dordrecht, daarna burgemeester van 's Heerenwegen en in 1661 en 1662 gecommitteerde van de Staten Generaal.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I en IV In goud drie vogels van zwart; II en III In zilver drie wassenaars van blauw.
Wapenvoerder: Cornelis van Pynacker, geb. Pynacker bij Delft 1574, overl Franeker 1645, rechtskundige, hoogleraar te Leiden (1611) en daarna te Groningen (1614). In 1622 en 1625 was hij gezant naar Tunis en Algiers. Hij maakte geschiedkundige studies van Drenthe en werd in 1636 hoogleraar te Franeker.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I in blauw drie boven elkaar geplaatste sterren (6) van goud, II In blauw drie boven elkaar geplaatste zwanen van zilver, gebekt en gepoot van rood.
Pieter van Opmeer, geb. 1596, overl 1639, commissaris en schepen van Amsterdam (1632), lid van de raad van de admiraliteit van Zeeland (1632), raadsheer in de Hoge raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, scholarch van de Latijnse school.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker