WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

50

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I doorsneden: a In goud een schuinbalk van rood, ingezwolgen van twee drakenkoppen van groen, getongd van goud, b In zilver twee torens van drie verdiepingen van rood, in het midden verbonden door een boog van hetzelfde bij wijze van brug, rustend op de binnenste kantelen van elke toren. Onder deze boog een boom van groen, waarvoor een staande, omgewende wolf van zwart, aan de stam geketend door middel van een ketting van goud, alles op een grond van groen; II doorsneden van zilver en goud, over de deellijn heen een dwarsbalk van rood, beladen met een schildje van goud, overladen met een granaatappel van natuurlijke kleur, gebladerd en gesteeld van groen; het zilver, boven de dwarsbalk, beladen met een paalsgewijze, uit de dwarsbalk oprijzende arm , de elleboog naar rechts, gekleed van blauw en met een hand van natuurlijke kleur, houdende een gespleten vlag van rood, beladen met een omgekeerde wassenaar van zilver tussen twee horizontale banden van goud, de vlag wapperend naar links; het goud, onder de dwarsbalk, beladen met drie naar rechts gewende morenkoppen van natuurlijke kleur, geplaatst 1 en 2 en dragende een tulband gestreept van zilver en rood.
Wapenvoerder: Christofore de Mondragon, geb. 1504, overl. 1596. Spaans veldoverste, stadhouder van Zeeland, later gouverneur van de Landen van Overmaas, burchtvoogd van Antwerpen.

 

 

Wapenschild: Van vair.
François van Boschhuyzen, admiraal van de Koning, vice admiraal onder Bossu op de zuiderzee vloot.

 

 

Wapenschild: In rood een schuinbalk van goud.
Wapenvoerder: Maximiliaan de Hennin, Heer van Bossu, geb. 1542, overl. 1579. Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, bevelhebber van de Spaanse Zuiderzeevloot. Later ging hij tot de tegenpartij over en werd veldoverste in het leger van de Staten.

 

 

Wapenschild: In goud een boom van groen, ter linkerzijde vergezeld van een leeuw van zwart, genageld en getongd van rood, opklimmend tegen de boomstam en een zoom van zilver beladen met acht hermelijnstaartjes van zwart.
Wapenvoerder: Casper de Robles, Heer van Billy, geb. Robles (Portugal) 1527, overl. Antwerpen 1585. Stadhouder en kapitein generaal van Friesland, Groningen en Drenthe.
Door zijn huwelijkmet Jeanne van Sint Quentin, vrouwe van Billy en Artois, verkreeg hij de titel van Heer van Billy. Te zijne gunst werd dit landgoed tot baronie verheven.

Volgens “Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versamelt en op het alphabet gesteld, blz. 155 Is dit wapenschild van Robles graaf van Anappes.

 

 

Wapenschild: In blauw een keper van hermelijn, vergezeld van drie leeuwen van goud, genageld en getongd van rood.
Wapenvoerder: Mr. Jacob Hessels, geb. --, overl. Gent 1577. Raadsheer van gent, lid van de Bloedraad, later procureur generaal van Vlaanderen.

 

 

Wapen: In zilver een keper van rood, vergezeld van drie paalsgewijze, met de monding omhoog geplaatste, posthoorns van zwart, beslagen van goud.
Wapenvoerder: Jan de Blasere, lid van de grote raad van Mechelen.

 

 

Hij voerde het wapenschild van de familie Grijpskerke: In zwart negen lelies van zilver, geplaatst 3, 3 en 3.
Wapenvoerder: Adriaan Nicolai, geb. Mechelen tussen 1505 en 1509, overl Brussel 1568, noemde zich ook Hadrianus Marius, zoon van Nicolaas Everaerts van Grijpskerke. Hij was kanselier van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen, lid van de raad van beroerte en tevens bekend als Latijns dichter.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In groen drie St. Andreaskruisjes van zilver (v.d. Linde of Lindt); II In goud drie haantjes van zilver met kammen van rood.
Wapenvoerder: Willem van der Linden Damasz. (Guilielmus Damasus Lindanus), geb. Dordrecht uit het burgemeestersgeslacht 1525, overl. Gent 1588. Inquisiteur van Friesland, eerste bisschop van Roermond, later de tweede bisschop van Gent.

 

 

Wapenschild: Geschakeerd in vijf rijen van drie stukken van blauw en zilver.
Wapenvoerder: Don Ferdinand Alvarez de Toledo, geb. Piedrahita 1507, overl. Lissabon 1582, Hertog van Alva en Huesca, Markies van Coria, graaf van Saluatierra en Piedrahita, heer van Valdecorneja, landvoogd van de Nederlanden.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker