WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

51

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver drie mispelbloemen van zwart, geknopt en gepunt van goud.
Wapenvoerder: Diederik Sonoy (Snoey), geb. Calcar 1529, overl. op Dijksterhuis bij Pieterburen 1597. Kleefs edelman, calvinistisch krijgsman, bevelhebber van de watergeuzen en gouverneur van Noord-Holland.

 

 

Wapenschild: In blauw een dwarsbalk van zilver, boven vergezeld van drie naast elkaar geplaatste penningen van zilver, onder vergezeld van drie lelies van zilver, geplaatst 2 en 1.
Wapenvoerder: Jacob van Wesembeke, geb. Antwerpen 1524, overl. ca 1575. Raad en pensionaris van Antwerpen.

 

 

Wapenschild: Gedeeld van groen en sabel; over alles heen een leeuw van zilver.
Wapenvoerder: Unico Manninga, Drossaard van Embden.

 

 

Wapenschild: In zwart drie ringen van zilver en een schildhoofd van goud, beladen met drie palen van blauw.
Wapenvoerder: Louis de Boisot, geb. ca 1530, overl. 1576. Heer van Ruart, luitenant admiraal van Holland en Zeeland, hoofd van de Zeeuwse geuzenvloot.

 

 

Wapenschild: In goud een eenhoorn van zwart.
Wapenvoerder: Albrecht van Huchtenbrouck, gezegd Adolf van Lon, geb. --, overl. Woerden 1580 of IJsselstein 1572. Utrechts edelman en hopman.

 

 

Wapenschild: In rood drie violen van zilver, geplaatst 2 en 1.
Wapenvoerder: Jonker Adriaan van Swieten, geb. Leiden 1532, overl. Gouda 1584. Ridder, Heer van Swieten, Kalslagen en Schrevelrecht, hoogheemraad van Rijnland, kaperkapitein van de geuzen en ten slotte gouverneur van Gouda.

 

 

Wapenschild:
In het academisch proefschrift over hem van M.F. van Lennep wordt gewezen op het riddergeslacht "Van der Heyden" in Brabant, vermoedelijk een jongere tak van het geslacht Van Wassenaar, hetwelk ook genoemd wordt in Smallegange's Croniek van Zeeland.
Het
wapen van die familie was volgens de laatste bron: In zilver drie wassenaars van rood. Het is niet zeker, en ook niet bewezen, dat Casper tot dat geslacht behoorde. Bovendien is, volgens de heer van Lennep, een van de brieven van de predikant van een lakafdruk voorzien, waarop een wapenschild met als figuur een gaand lam of schaap, voor zover men onderscheiden kan op een grondje, een wapen, dat ook door zijn nakomelingen werd gevoerd.
In de "Nederlandsche Heraut" van 1885 lezen we: 'Het is een feit, dat bewijsbaar eerst in lateren tijd de familie Heydanus heeft gezegeld met een wit lam of schaap op een groenveld'.
Daar we geen nauwkeurige afbeelding of beschrijving van bovenbedoeld wapen ontmoetten, kunnen we voor de juistheid van de kleuren op de afbeelding, die wij er geven, niet instaan.
Wapenvoerder: Casper of Jasper van der Heyden (Casparus Heydanus), geb. Mechelen 1530. Overl. Bacharach 1586. Calvinistisch predikant.

 

 

Wapenschild: In groen een kruis van goud, in het 1e en vierde kwartier vergezeld van een ster (6) van hetzelfde.
Wapenvoerder: Mr. Willem Bardes, geb. --, overl. 1601. Stadhouder van Sonoy in Noord-Holland, na 1578 burgemeester van Amsterdam.

 

 

Wapenschild: In zilver een drie lelies van rood en in het schildhart een ster (8) van hetzelfde.
Wapenvoerder: Mr. Paulus Buys, geb Amersfoort 1531, overl. op het huis "Capelle ter Vliet" bij IJsselstein 1594.
Rechtskundige, pensionaris van Leiden, in 1578 advocaat van het Land.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker