WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

49

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver drie zuilen van rood.
Wapenvoerder: Jhr. Willem van Zuylen van Nyevelt, geb. Utrecht 1538, overl. 's Gravenhage 1608. Heer van Bergambacht en Aartsberge, achtereenvolgens schout van Dordrecht (1573), baljuw van Zuid-Holland (1574), drossaard van Muiden en baljuw van Gooiland (1577). Ook zijn arbeid op kerkelijk gebied neemt een belangrijke plaats in.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: a In rood twee rozen van zilver; b In zilver een uit de deellijn komende ster van rood.
Wapenvoerder: Mr. Adriaan van Blyenburg, geb. Dordrecht 1532, overl. Dordrecht 1582. Heer van Schobbeland, commissaris generaal van het krijgsvolk, geheimraad van de Prins, lid van de raad van state, waardijn (muntmeester) van Holland.

 

 

Wapenschild: In rood een dwarsbalk van zilver, beladen met een bever van zwart, gekroond en genageld van goud.
Wapenvoerder: Cornelis van Beveren (de Bevere), geb. Dordrecht 1524, overl. Dordrecht 1585. Burgemeester van Dordrecht.
Het geslacht Van Beveren is voortgekomen uit dat van de Van Amstel en het voerde eertijds ook hetzelfde wapen, echter met verwisselde kleuren. Diderik, broer van Egbert, Heer van Amstel (begin 12e eeuw) huwde n.l. Anna, dochter van Boudewijn, Heer van het Land van Aalst en Waas, die hem het Land van Beveren bij het huwelijk aanbracht. Hij en zijn opvolgers noemden zich daarna "Heren van Beveren". Roelof van Beveren (midden 13e eeuw) nam het wapen van de Van Lovens, (het geslacht van zijn moeder) aan, zijnde: In rood een zilveren dwarsbalk. Zijn kleinzoon Daniel plaatste op die dwarsbalk als sprekend wapenfiguur de gekroonde bever. Ook het devies van de familie "Per Mare, Per Terras" (ter zee en te land) doelt op dit wapenfiguur.

 

 

De graven Van der Marck voerden het wapenschild: In goud een, van drie rijen van zilver en rood geschakeerde dwarsbalk, vergezeld van een uitkomende leeuw van rood, getongd en genageld van blauw.
Wapenvoerder: Graaf Willem van der Marck, baron van Lumey, geb. --, overl. 1578. Heer van Seraing, Borsset en Minderlecht, erfvoogd van Franchimont enz., admiraal van de geuzenvloot.

 

 

Wapenschild: In goud een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw, in het schildhoofd een barensteel van blauw, en verder een zoom van rood.
Wapenvoerder: Artus van Brederode, geb. --, overl. 's Gravenhage 1592. Raadsheer van het Hof van Holland.

 

 

Wapenschild: In zilver een leeuw van zwart, getongd en genageld van rood.
Wapenvoerder: Jonker Gislain de Fiennes, Heer van Lumbres, admiraal van de watergeuzen.

 

 

De heren van St. Wynox-Bergen (Berghes St. Wynox) voerden het wapenschild: In goud een leeuw van rood, genageld en getongd van blauw.
Wapenvoerder: Jonker Adrien de Bergues (Berghes of St. Wynox-Bergen), geb. ca 1535, overl. bij Bergen (Henegouwen) 1572. Heer van Dolhain en Cohem, Ofschoon geen verstand van zeezaken hebbend, was hij een van de leiders van de watergeuzen.

 

 

Wapenschild: In blauw een arm van natuurlijke kleur, komende uit een van de linker schildhoek uitgaande wolk van zilver en houdende een paalsgewijze geplaatste sleutel van goud met de baard naar boven.
Wapenvoerder: Pieter Adriaan van der Werff, geb. Leiden 1529, overl. Leiden 1603. Calvinistisch burgemeester en verdediger van Leiden.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker