WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

48

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zwart een ridder op een galopperend paard, zijn zwaard zwaaiend, de helm gesloten en versierd met een bos struisveren, alles van goud.
Wapenvoerder: Wigbolt Ripperda, geb. --, overl. Haarlem 16 juli 1573.  Zoon van Focko Ripperda en Clara van Ewsum.  Gouverneur van Haarlem tijdens het beleg (1572-1573).

http://www.winshem.nl/1997/1ripperda/1wigboltripperda.jpg

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een leeuw van rood; 2 en 3 In blauw twee schuingekruiste ankers van zwart.
Wapenvoerder: Cornelis Dirkszoon, geb. 1542, overl. 1583. Burgemeester van Monnickendam en admiraal van de geuzen in Noord-Holland (slag op de Zuiderzee in 1573).
Zijn wapen (zo hij er een voerde) is ons niet bekend, maar zijn nakomelingen, de Hoornse familie Dirks, zich noemende (naar hem) 'Admiraal'.

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In goud een halve adelaar van zwart, komende uit de deellijn; II Doorsneden: a In blauw een lelie van goud, b In rood een gebladerde eikel van goud, de steel naar beneden.
Wapenvoerder: Doeke (Duco) Martena, geb. --, overl. 1605. Fries edelman, admiraal van de watergeuzen op de Zuiderzee, Latijns dichter. Hij was de laatste mannelijke afstammeling van zijn oud geslacht, waarvan het stamhuis (Martena State) te Kornjum stond.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In rood een leeuw van zilver, gekroond, getongd en genageld van goud (Bronckhorst); 2 en 3 In rood een St. Andreaskruis van goud, vergezeld van vier omgekeerde droogscheerdersscharen van hetzelfde (Batenburg).
Wapenvoerder: Willem van Bronckhorst en Batenburg, geb. --, overl. 1573. Heer van Steyn en Batenburg, overste luitenant van het krijgsvolk van de Prins.

 

 

Wapenschild: In rood, bezaaid met vijfbladen van zilver, een leeuw van hetzelfde, gekroond en genageld van goud.
Wapenvoerder: Jerôme Tseraerts, geb. ca 1540, overl. 1573. Brabants edelman, stalmeester van de Prins, gouverneur van Walcheren, later Geertruidenberg.

 

 

Wapenschild: In blauw een leeuw van zilver en een vrijkwartier van blauw, beladen met een pijlenbundel van goud, aan de voet vergezeld van twee toegewende vogeltjes van hetzelfde.
Wapenvoerder: Nicolaas Ruychaver, geb. Haarlem, overl. Amsterdam 1577. Kapitein van de watergeuzen, bevelhebber van Zierikzee (1575).

 

 

Het Vlaamse huis Cabiliau of Babiliau voerde het wapenschild: In rood twee rechtopstaande, afgewende kabeljauwen van zilver.
Wapenvoerder: Jacob Cabeliau, geb. --, overl. Alkmaar op het zgn 'Hoge Huis' of 'Prinsenhof' 1574. Heer van Mulhem, hopman van de watergeuzen, bevelhebber van Alkmaar tijdens het beleg, later gouverneur van die stad.

 

 

Wapenschild: In rood twee beurtelings gekantelde dwarsbalken van zilver (Dalem), een vrijkwartier van rood, beladen met drie palen van vair en een kwartierhoofd van goud (Blois).
Wapenvoerder: Willem van Blois van Treslong, geb. Brielle, overl. 1529. Heer van Oudenhove, Greysoort en Peterghem in Vlaanderen, Treslong in Henegouwen, Benthuizen, Cabauw en Stein in Holland. Generaal kapitein van de watergeuzen (1572), baljuw en dijkgraaf van het Land van Voorne, admiraal van Holland (1573), admiraal van Zeeland (1576).

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In rood een omgekeerde halve vlucht, komende uit de deellijn, van goud; II In goud een dwarsbalk van groen, beladen met een ster (6) van goud.
Wapenvoerder: Bartold Entens de Mentheda tot Middelstum, Dorema en Engelboort. geb. 1539, overl. voor Groningen 1580. Vice admiraal van de watergeuzen.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker