WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

45

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In rood een schildhoofd van zilver beladen met drie naar rechts hellende klophamers van zwart.
Wapenvoerder: Johan van der Linden, geb. uit een aanzienlijk Leuvens geslacht, overl. 1585. Abt van St. Geertrui abdij Leuven, ervaren staatkundige.

 

 

Wapenschild: In zilver drie rozen van rood.
Wapenvoerder: François Maelson, geb. Enkhuizen 1538, overl. ca 1602, genees- en taalkundige, pensionaris van Enkhuizen, later van West-Friesland. Hij stelde bovendien veel belang in de scheepvaart (Maelsoneiland naar hem genoemd).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 in goud drie wassenaars van zwart (Duvenvoorde); 2 en 3 in blauw een dwarsbalk van goud, vergezeld van drie wassenaars van zilver (Van den Woude); een hartschild van blauw, beladen met een kruis van zilver.
Wapenvoerder: Johan II van Duvenvoorde (Duivenvoorde), geb. 1547, overl. 's Gravenhage 1610. Ridder, Heer van Warmond, 't Woud en Alkemade, Houtvester, Admiraal van de Haarlemse en Leidse meren, daarna luitenant-admiraal van Holland, Gezant naar Denemarken en Engeland en lid van de Raad van State.
Het geslacht van Duvenvoorde is voortgekomen uit dat van Van Wassenaar (in zwart drie wassenaars van zilver). In het begin van de 13e eeuw erfde Philips van Wassenaar, tweede en jongste zoon van Philips van Wassenaar en Agnes van Persijn van Waterland, de landen Duvenvoorde en Polanen. Zijn nakomelingen hebben de naam van "Van Duvenvoorde' aangenomen.

 

 

Wapenschild: Gepaald van blauw en zilver van acht stukken.
Het is het embleem van het oude Frankische geslacht van Seinzheim, waaruit het geslacht van Schwartzenberg is voortgekomen. Volgens de familiesage huwde Johan de dochter van de drost van Harlingen, Maria von Grimbach, op voorwaarde dat hij en zijn nakomelingen zich in Friesland zouden vestigen.
Wapenvoerder: Johan Onuphrius thoe Schwartzenberg, geb. 1513, overl. Beetgum 1584. Hij was reeds krijgsoverste onder Karel V in de Italiaanse oorlogen.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een adelaar van zwart (de Heerlijkheis Arnstad); 2 en 3 In zilver een hertengewei van rood (de Heerlijkheid Sondershuyzen); een hartschild van blauw, beladen met een gekroonde aanziende leeuw van goud, getongd en genageld van rood (het stamwapen van de graven van Schwartzburg).
De beide genoemde heerlijkheden waren sinds oude tijden in het bezit van de graven van Schwartzburg.
Wapenvoerder: Graaf Gunther van Schwartzburg, geb. --, overl. --. Zwager van Prins Willem I van Oranje.

 

 

Wapenschild: In blauw drie heiblokken van goud.
Wapenvoerder: Cornelis Suys, geb. 1514, overl. 's Gravenhage 1580, Heer van Rijswijk, Ridder, president van het Hof van Holland, Hoogheemraad van Delfland.

 

 

Wapenschild: In zwart drie goudsbloemen van goud.
Wapenvoerder: Arnold (Arnout) Sasbout, geb. --, overl. 1583, Ridder, Heer van Spalant, Raad van het Hof van Holland (1543), Kanselier van Gelderland (1569), voorzitter van de geheime Raad van Brussel (1575), lid van de Raad van State.

 

 

Wapenschild: In zwart een schildhoofd van zilver.
Wapenvoerder: Maximiliaan Vylain, Baron de Rassenghien (Rasseghem), geb. --, overl. 1583. Later door de Koning tot Graaf van Isenghien verheven, Stadhouder van Vlaanderen, daarna lid van de Raad van State en voorzitter van de Raad van geldmiddelen.
Hij was één der rijkste en aanzienlijkste edelen van Vlaanderen en stamde af van de Burggraven van Gent. Eigenlijk heette hij ook Maximiliaan van Gent en de strijdkreet van zijn familie was "Vilian le noble à Gand" en "le noble Vilian de Gand".

 

 

Wapenschild: In zilver een dwarsbalk van zwart, beladen met drie spoorraderen van het veld.
Wapenvoerder: Christoffel van Assonleville (Assonville), geb. --, overl. 1607. Baron van Bouchout en Heer van Hauteville, thesaurier (schatmeester) van de Orde van het Gulden Vlies, lid van de geheime Raad en van de Raad van State, opsteller van de zgn 'Moderatie".
De Brabantse Heerlijkheid Bouchout werd door Albertus van Oostenrijk en zijn gemalin Isabella in 1605, te zijner gunste, tot 'Baronie' verheven.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker