WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

44

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw een geledigde, omgekeerde, aan de hoeken geleliede driehoek van zilver.
Wapenvoerder: Philipp, Graaf van Eberstein, geb. 1523, overl. 1589. Kolonel van een regiment Hoog-Duitse troepen, militair gouverneur van Maastricht.

 

 

Wapenschild: In rood tien aaneengesloten en aanstotende ruiten van zilver, geplaatst 3, 3, 3 en 1.
Wapenvoerder: Philips, Graaf van Lalaing, Baron van Escornaix, Heer van Waurin, geb. --, overl. 1582. Groot Baljuw van Henegouwen en bevelhebber van Valenciennes, later luitenant generaal van het leger van de Algemene Staten en daarna lid van de raad van state te Brussel.

 

 

Het Wapenschild van het geslacht Van de Kethulle: In zwart een geknotte paal, ondersteund door een dwarsbalk van zilver en vergezeld van drie sterren (6) van goud.
Wapenvoerder: Willem van de Kethulle, Heer van Assche, Everstein, enz., schepen van Gent, later kolonel, broer van François van de Kethulle, Heer van Rijhove en Kroiveld, bevelhebber van Dendermonde, vertrouwde van de Prins.

 

 

Wapenschild: Geschuinbalkt van goud en blauw, over alles heen een schaduwleeuw en verder een uitgestulpt omboordsel van rood.
Wapenvoerder: Jan van Hembyze, geb. Gent 1513, overl. 1583. Voorschepen van Gent, staatkundige.

 

 

Wapenschild: In zilver een dwarsbalk van zwart, van boven vergezeld van twee korenschoven van groen.
Wapenvoerder: Dirk van Liesvelde, Kanselier van Brabant.

 

 

Wapenschild: In goud drie aanziende ossenkoppen van rood.
Wapenvoerder
: Henry de Bloeyere (Bloyere), 1e schepen van Brussel (1580), daarna 1e burger van die stad (1581).

 

 

Wapenschild: In zwart een leeuw van goud, getongd en genageld van rood (Brabant), over alles heen een smalle schuinbalk van zilver, beladen met drie harten van rood geplaatst in de richting van de schuinbalk.
Wapenvoerder: Olivier van den Tympel, geboren uit een aanzienlijk Brabants geslacht 1540, overl. voor 's Hertogenbosch 1603. Heer van Corbeeck, gouverneur van de Prins te Brussel, kolonel.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver drie dwarsbalken van rood; 2 en 3 In zilver drie disselbijlen van rood, de twee bovenste afgewend (Croy); Een gevierendeeld hartschild: 1 en 4 In goud een schuinbalk van rood, beladen met drie geknotte adelaars van zilver, geplaatst in de richting van de schuinbalk, 2 In rood twee dwarsbalken van zilver, 3 In blauw drie lelies van goud en een zoom van rood, beladen met acht penningen van zilver.
Wapenvoerder: Jan van Croy, Graaf van Roeulx, geb. --, overl. 1581. Ridder van het Gulden Vlies, stadhouder van Vlaanderen voor de Staten.
Cottignies was lange tijd een deel van het baljuwschap van Roeulx. Roeulx was een belangrijke heerlijkheid, die in 1440 aan het huis van Croy kwam en die in 1530 door Karel V tot Graafschap werd verheven.

 

 

Wapenschild: In goud drie posthoorns van rood, gemond en beslagen van zilver.
Wapenvoerder: Willem van Hoorn, geb. --, overl. Quesnoy 1580. Heer van Heze, Linden, Geldrop, enz., kolonel van de Duitse en Waalse hulptroepen, gouverneur en slotvoogd van Brussel, petekind van de Prins.
Hij was de vierde zoon van Martin, graaf van Horne, burggraaf van Veurne.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker