WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

46

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Het stamwapen van de Paltzgraven aan de Rijn: In zwart een leeuw van goud, gekroond, getongd en genageld van rood.
Wapenvoerder: Frederik III (de Vrome), Keurvorst van de Paltz, geb. Simmern 1515, overl. Heidelberg 1576. Beschermer van de Hervormde kerk.

 

 

Wapenschild: In goud twee dwarsbalken van blauw, vergezeld van acht zoomsgewijs geplaatste merletten van zwart.
Wapenvoerder: Cornelis van Cuyck van Mierop, geb. --, overl. 1608. Heer van Hoogwoude, Eertswoude, enz., ontvanger generaal van Holland, hoogheemraad van Delfland.

 

 

Wapenschild: In rood een dwarsbalk van zilver, beladen met drie mispelbloemen van zwart en vergezeld van drie leeuwen van goud, getongd en genageld van blauw.
Wapenvoerder: Dirk van Leiden gezegd van Leeuwen, raad in het Hof van Holland (1582) en in de Hoge Raad (1591).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud negen aaneengesloten spitsruiten van rood, geplaatst 5 4n 4 (van der Does); 2 en 3 In zilver een leeuw van zwart, getongd em genageld van rood (Noordwijk).
Wapenvoerder: Johan van der Does, (Janus Dousa), geb. Noordwijk 1545, overl. 's Gravenhage 1609. Heer van Noordwijk, Langeveld en Kattendijke, registermeester van de Staten van Holland, hoogheemraad van Rijnland, eerste curator van de Leidse Hogeschool, historicus, letterkundige, Latijns en Hollands dichter.

 

 

Wapenschild: In goud drie brakkenkoppen van rood.
Wapenvoerder: Albertus Leoninus (le Lion), geb. Zaltbommel 1520, overl. Arnhem 1598. Kanselier van Gelderland, rechtsgeleerde en hoogleraar te Leuven.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zwart drie leeuwenkoppen van zilver, getongd van rood; 2 en 3 In zwart een dwarsbalk van goud.
Wapenvoerder: Cornelis Musius (Muys), gezegd van Spanghen, geb. Delft 1500, overl. Leiden 1572. Pater van het St. Aagtenconvent te Delft.
In het "Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek" lezen we over hem: 'Mogelijk verwant aan de Van Spanghen, al wordt zijn naam niet in de geslachtstafels der familie gevonden; daarvoor pleit, dat hun wapen, een derivaat der Van Bokels, voerde', en verder: 'Zijn wapen was drie zilveren leeuwenkoppen met roode tongen op een veld van sabel, gequartileerd met gouden dwarsbalk'.
De Hollandsche familie Van Spanghen voert: in goud een dwarsbalk van azuur, vergezeld van drie leeuwenkoppen van keel, getongd van azuur.

Bovenaangehaalde beschrijving van zijn wapen is niet geheel volledig en daar we geen andere beschrijving of afbeelding ontmoetten, kunnen we voor de juistheid van de hierbij gaande afbeelding niet instaan.

 

 

Wapenschild: In zilver drie brakkenkoppen met uithangende tongen van rood.
Wapenvoerder: Jeronimus van Tuyl van Serooskerke, geb. Vlissingen 1510, overl. 1571. Burggraaf van Zeeland, ridder, Heer van Serooskerke, Welland, Moermont, Stavenisse en St. Annaland, raad en rentmeester generaal beooster Schelde.

 

 

Het wapenschild van de Catalaanse familie De Requesens is: In zilver drie schaaktorens van blauw in de vorm van gesloten bekers.
Wapenvoerder: Don Luis de Requesens Y Zuniga, geb. Barcelona 1528, overl. Brussel 1576. Ridder van het Gulden Vlies, gouverneur van Milaan, groot commandeur van Castilie, commandeur van malte, landvoogd van de Nederlanden.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 Gedeeld: I In rood een burcht van goud, getopt met drie torentjes van hetzelfde, gesloten en verlicht van blauw (Castilie), II In zilver een leeuw van rood, gekroond van goud (Leon); 2 en 3 In blauw drie lelies van goud (Frankrijk).
Wapenvoerder: Juan Luis de Gerde, Hertog van Medina Celi, geb. ca 1540, overl. Madrid. Markies van Gogolludo en graaf van Porto Santa Maria, ridder van het Gulden Vlies, lid van de staatsraad van Spanje, bestemd om Alva als landvoogd op te volgen.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker