WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

4

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In rood, bezaaid met blokken van goud, een aanziende leeuw van hetzelfde, genageld en getongd van blauw.
Wapenvoerder: Johan van Renesse
, Heer van Wilp en Wulven, lid van de ridderschap van de Veluwe, gecommitteerde van de Generaliteit (1597).

 

 

Wapenschild: In goud een keper van zwart, vergezeld van drie ringen van hetzelfde.
Wapenvoerder: Gijsbert Ripperband
, lid van de ridderschap van de Veluwe in 1593 en 1597, burgemeester van Harderwijk.

 

 

Wapenschild: In rood een ankerkruis van zilver, vergezeld van vier omgekeerde droogscheerdersscharen van hetzelfde.
Wapenvoerder: Brand van Middachten
, lid van de ridderschap van de Veluwe, burgemeester van Harderwijk.

 

 

Wapenschild: In zwart een klimmende ram van zilver, gehoord van goud.
Wapenvoerder: Gerrit van Hoeckelum, geb. --, overl. 1645, lid van de ridderschap van de Veluwe, burgemeester van Harderwijk, gecommitteerde van de Admiraliteit van het Noorderkwartier (1625).

Van wie is
dit wapen?

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I In groen een gebladerde tak, waaraan drie tuinlelies, alles van zilver; II en III In goud drie Morenkoppen, omwonden van rood; IV In zilver twee afgewende zalmen van rood.
Wapenvoerder: Pieter Moorrees, geb. Nijmegen 9-5-1546, zoon van Herman Coenraad Moorrees en Peternella Clavius, overl. 's-Gravenhage 7-5-1614, lid van de Raad, schepen en burgemeester te Nijmegen, opperbaljuw van de Hoge en Lage veluwe, in 1595 gedeputeerde te veld wegens stad en lande van Nijmegen met de rang van kolonel en in 1602 gedeputeerde in de Staten generaal voor Nijmegen en Kleefland. Hij huwd Maria Ida Van Randwijck.
Uit het huwelijk:
1. Maria, geb. Nijmegen 20-10-1580
2. Herman, geb. Nijmegen 15-11-1578.

 

 

Wapenschild: In rood drie leliŽn van goud.
Wapenvoerder: Herbert van Oyen, geb. --, overl. Tiel 1622, Heer van Figenhof, schepen en burgemeester van Tiel en schepen van Zandwijk, gecommitteerde van de Landdage.

 

 

Wapenschild: In goud drie leeuwen van zwart, gekroond van hetzelfde, boven elkaar geplaatst.
Wapenvoerder: Jan van Ommeren, geb. 1580, overl. 1655, burgemeester van Tiel, daarna van Arnhem.

 

 

Wapenschild: In goud een dwarsbalk van zwart, beladen met twee afgewende rampskoppen van zilver met hoorns van goud.
Wapenvoerder: Arndt Tullicken, geb. 1562, overl. 1606, na 1587 meermalen burgemeester van Arnhem, raadsheer in de Raad van Gelderland (1604), lid van de rekenkamer van Gelderland, curator van de Hogeschool te Harderwijk.

 

 

Wapenschild: In zwart een klimmende ram van zilver, gehoord van goud.
Wapenvoerder: Cornelis van Sallandt, geb. --, overl. 1615, burgemeester van Arnhem en St. Claesbroeder, gedeputeerde (1581).

Van wie is
dit wapen?

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker