WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

3

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie rozen van hetzelfde.
Wapenvoerder: Edzard Rengers, geb. Ten Post 1578, overl. 1652, Heer van Tuinga en Oldenhuis, Jonker en Hoveling van Ten Post, Galsweer, Usquart en Adorp, Drost van Wedde en Westerwolde, "schepper van de drie Delfzijlen", bewindhebber der West-Indische Compagnie, burgemeester van Groningen (1638) en lid van de Gedeputeerde Staten.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I van zwart; II In zilver een wassenaar van rood.
Wapenvoerder: Johan Witte tot Wittenstein, landrentmeester van Salland (1599), lid van de Ridderschap van Overijssel (1603), Hoog-Dingwaerder van Overijssel en burgemeester van Kampen.

 

 

Wapenschild: In zilver een wassenaar van rood.
Wapenvoerder: Jan Sloet, geb. 1550, overl. 21.11.1610, begr. Vollenhove, Heer van Buckhorst en Zallick, kastelein van het Huis te Kuinre, Drost van Vollenhove (1579), gecommitteerde van de Staten-Generaal, lid van de ridderschap van Overijssel, huwd 1586 Florentina van Buckhorst, vrouwe van Buckhorst en Zalk, geb. Zalk, overl 21.11.1612, begr. Vollenhove, dochter van Willem Van Buckhorst, Heer van Zalk en Mechteld Oem van Wijngaarden.

 

 

Wapenschild: In rood drie pijlen van zilver, gepunt en gevederd van goud, de ene geplaatst in de richting van een schuinbalk met de punt naar boven, de ander geplaatst in de richting van een linkerschuinbalk met de punt naar beneden, de derde dwarsgewijze, met de pint naar links over de beide anderen heen.
Wapenvoerder: Arent Gerrits (Greven), geb 1546, overl 1624, zoon van Gerrit Arentsoen en Margaretha Poiwels, burgemeester van Zwolle (1586 - 1619), gecommitteerde van de Landdage van Overijssel (1610), afgevaardigde van Zwolle bij de Staten Generaal (1611 - 1620).
Gehuwd te Zwolle met Elisabeth Alberts, geb. 1542, overl 1625, dochter van Albert Ghertssen. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

 

 

Wapenschild: In goud een verkort breedarmig kruis van rood, in elk der hoeken vergezeld van twee aanstotende ruiten van zwart, diagonaalsgewijs uit de hoek komende.
Wapenvoerder: Wijnand Alstorff (Alstorphius), geb. Keulen 1588, overl Deventer 05.11.1636. Promoveerde in 1614 te Rome en werd 1 september 1614 aangesteld tot inquisteur en gardiaan van het Franciscaner klooster te Munster. Hij ging over tot de gereformeerde kerk en werd in mei 1616 predikant te Saaxum in Groningen. In 1618 predikant te Deventer.
Hij huwde te Groningen 06.04.1617 Margaretha Kottig (Cottich), overl. 07.03.1672.

 

 

Wapenschild: In rood vier ringen van zilver, geplaatst 2-1-1.
Wapenvoerder: Gerrit van Suchtelen, geb. 1554, overl Deventer 1636, doctor in de rechten, burgemeester van Deventer (1596).

 

 

Wapenschild: In zwart een dwarsbalk van goud, boven vergezeld van een aanziende ossenkop van zilver.
Wapenvoerder: Wilhelm van MariŽnburg, geb 1590, overl 1648, gecommitteerde van de Landdage van Overijssel (1618), burgemeester van Deventer (1619), rentmeester van Sipculo en Albergen (1629), lid van de Raad van State (1636).

 

 

Wapenschild: In zwart een dwarsbalk van goud.
Wapenvoerder: Dirk Schade van Westrum, geb 1554, overl 1615, schepen en lid van de Raad van Amersfoort, cameraar en weesmeester.

 

 

Wapenschild: In rood negentien penningen van goud, geplaatst 4-5-4-3-2-1-1 en een zoom van zilver, beladen met acht leliŽn van zwart, de voeten naar het schildhart.
Wapenvoerder: Dirk van Ruitenborch tot Presickhaven, geb. --, overl 1629, Heer van Staverden, lid van de ridderschap van de Veluwe, ritmeester.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker