WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

5

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver twee dwarsbalken van zwart.
Wapenvoerder: Willem Huyghens, geb. --, overl. Arnhem 1616, Heer van Schoonderlogt en Opvoorst, schepen en burgemeester van Arnhem (1590), gedeputeerde van de Staten in het kwartier van de Veluwe en van de Staten Generaal.

 

 

Wapenschild: Gedwarsbalkt van goud en blauw van acht stukken.
Wapenvoerder: Johan van Goltstein, lid van de ridderschap van de Veluwe, burgemeester van Harderwijk, later van Arnhem, rentmeester van de Veluwe (1594), gedeputeerde (1599), "richter van Arnhem en in de Veluwezoom" (1607), gecommitteerde van de generaliteit (1606 - 1610).

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In blauw een omgewende, gekroonde dubbelstaartige leeuw van goud, getongd en genageld van rood (Gelder); II In goud een leeuw van zwart, getongd en genageld van rood (Gulik). Dit wapen is gelijk aan wat de provincie Gelderland voert.
Wapenvoerder: Karel van Gelre tot den Gelderschen toren, geb. --, overl 1601, zoon van Karel Van Gelre tot Spankeren en den Gelderschen toren. Hij was burgemeester van Arnhem, Landrentmeester-Generaal van Gelre (1581), gedeputeerde (1581 en 1582) en gecommitteerde van de Generaliteit (1588).

 

 

Wapenschild: gedeeld van groen en rood, over alles heen en schuinbalk van zilver.
Wapenvoerder: Diederick van Panthaleon van Eck, Heer van de Paerck, ambtsjonker van de Over-Betuwe (1569), burgemeester van Arnhem (1592), lid van de ridderschap van de Veluwe.

 

 

Wapenschild: In rood een kraanvogel van zilver, een gouden kogel in de opgeheven.
Wapenvoerder: Evert Evertsz. Everwijn, geb. Arnhem 1598, zoon van Evert Everwijn en Wilhelmina Van de Sande, schepen en burgemeester van Arnhem (1635). Gehuwd Arnhem 20.04.1628 Gerritke Engelen. Zij kregen te Arnhem zes kinderen.

 

 

Wapenschild: In blauw een hand van natuurlijke kleur, komende uit een wolk van zilver, die uit de linker bovenhoek komt, in de hand een gouden ring boven een kelk van hetzelfde.
Wapenvoerder: Peter Zels, rentmeestergeneraal van de geestelijke goederen van de stad en schependom van Zutphen (1596), idem in het rechtambt Borculo (1616), secretaris van de gedeputeerden van de Graafschap.

 

 

Wapenschild: In rood drie paalsgewijze schaatsen van goud (2-1)
Wapenvoerder: Arent de Raet, drost en rentmeester van Hedel, in dienst van Hendrik, Graaf van den Berg en gedeputeerde van de Staten van Gelderland te Nijmegen, wegens het kwartier van Bommel.

 

 

Wapenschild: In rood twee beurtelings gekantelde dwarsbalken van zilver.
Wapenvoerder: Diederik van Quadt-Isny
, Heer van Swanenburg, erfdrost en erfhofmeester van Gelre en Zutphen (1590).

 

 

Wapenschild: in blauw zes lelies van zilver (3-2-1)
Wapenvoerder: Johan van Scherpenseel, Heer van Scherpenzeel, landdrost van de Veluwe (1582).

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker