WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

33

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I Een Friese adelaar; II In rood drie boven elkaar geplaatste lelies van zilver; Over alles heen een hartschild van zilver, beladen met een leeuw van zwart.
Wapenvoerder: Jelger van Feytsma, geb. --, overl. 1620. Lid van gedeputeerde staten, buitengewoon raad in de Hoge Raad en rentmeester van de domeinen, Grietman van Het Bildt (1609).

 

 

Wapenschild: In goud een leeuw van zwart.
Wapenvoerder: Keympe Donia, (gezegd Harinxma Donia), geb. 1554, overl. 's Gravenhage. Raadsheer van het Hof van Friesland, lid van de Staten Generaal, curator van de Hoge school van Franeker en daarna grietman van Leeuwarderadel.

 

 

Wapenschild: In goud vijf berkenbladen van sinopel, gerangschikt in de zin van een omgekeerd vijfblad.
Wapenvoerder: Matthys Berck, geb. --, overl. ca 1586. Aanzienlijk wijnkoopman, eerst in Emmerik, daarna in Dordrecht, waar hij in het grote familiehuis "De Berkenpoort" vele vorstelijke personen herbergde, o.a. in 1572 Alva, in 1575 en 1576 de Prins met zijn gemalin Charlotte de Bourbon.
Hij was vader van Johannes Berck, secretaris, enz. van Dordrecht en raadsheer in het Hof van Holland.

 

 

Wapenschild: In blauw een ster van goud, vergezeld van drie lelies van hetzelfde.
Wapenvoerder: Reint Alberda, geb.--, overl. Leer in Oost-Friesland 1589. Burgemeester van Groningen en hoofd van de Hervormden te Groningen.

 

 

Wapenschild: In zilver een ankerkruis van zwart, vergezeld van zeven blokjes van hetzelfde, 4 in de hoeken van het kruis, 2 in de bovenste schildhoeken en 1 onder het kruis.
Wapenvoerder: Arend toe Boecop, Ridder, Burgemeester van Kampen, rechtsgeleerde, geschiedkundige en kroniekschrijver.

 

 

Wapenschild: In rood drie rozen van zilver, gepunt en geknopt van goud en een geblokte schildzoom van zilver en rood.
Wapenvoerder: Andries Hesselt van Dinter, geb. --, overl. 1600. Raadspensionaris van 's Hertogenbosch, vervolgens pensionaris en griffier van de Staten van Brabant, thesaurier generaal van de domeinen en financiŽn (1582), voorzitter van de raad van Brabant en tenslotte kanselier van Zutphen en opperschatmeester van 's Lands inkomsten.

 

 

Wapenschild: Gedwarsbalkt van zilver en blauw; over alles heen zes schildjes van zwart, geplaatst 3, 2 en 1, elk beladen met een leeuw van zilver.
Wapenvoerder: Thomas Cecil, geb. 1542, overl. 1622. Engels bevelhebber van Brielle, Admiraal van de Engelse vloot.

 

 

Wapenschild: Eenmaal doorsneden en driemaal gedeeld, zodat acht kwartieren ontstaan; 1 In goud een leeuw van groen (Dudley); 2 In goud twee luipaarden van blauw (Somery); 3 In rood een vijfblad van hermelijn (Bellemonte); 4 Gedwarsbalkt van zilver en blauw van 6 stukken, de eerste balk beladen met drie koeken van rood (Grey de Groby); 5 Gedwarsbalkt van zilver en blauw, beladen met 12 zoomsgewijs gerangschikte merletten van rood (Valence); 6 In rood een leeuw van goud en een uitgestulpte zoom van hetzelfde (Talbot); 7 In rood een dwarsbalk van goud, vergezeld van 6 gekruiste kruisjes van hetzelfde (Beauchamp); 8 Geschakeerd van zilver en blauw en over alles heen een keper van hermelijn (Newburgh, Graaf van Warvick).
Wapenvoerder: Robert Dudley, Graaf van Leicester, geb. ca 1532, overl. op het kasteel Kenilworth te Cornburry in het Graafschap Oxford. Bevelhebber van de Engelse troepen, eerste raadsman van de Staten en landvoogd.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In blauw drie lelies van goud; 2 en 3 In rood drie luipaarden boven elkaar geplaatst van goud.
Wapenvoerster: Elisabeth, Koningin van Engeland en Schotland, geb. Greenwich 1533, overl. Richmond 1603. Dochter van HendrikVIII en Anna Boleyn.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



web stats
free website tracker