WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

32

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gedwarsbalkt van goud en zwart van acht stukken en een schildhoofd van rood, geladen met een gaande leeuw van goud.
Wapenvoerder: Petrus Peck (Peckius), geb. Zierikzee 1529, overl. Mechelen 1589. Rechtsgeleerde, hoogleraar in het kerkelijk recht te Leuven, raadsheer in de Hoge raad van Mechelen (1582).

 

 

Wapenschild: Gekeperd van goud en rood van 12 stukken; in het schildhoofd over alles heen een barensteel van blauw.
Wapenvoerder: Otto van Egmond, geb. 1522 uit een zijtak van het geslacht van Egmond, waarvan hij de laatste mannelijke telg was, overl. 1618. Ridder, Heer van Keenenburg, Maasland en Schiplui, Raad van de koning en zijn Leenhof van Holland, Heemraad van Delfland, registermeester van Holland.

 

 

Wapenschild: In zilver drie raven van zwart, gebekt en gepoot van goud.
Wapenvoerder: Arnout van Eyndhouts, geb. Aerle bij Helmond ca 1510, overl. in ItaliŽ tussen 1574 4n 1582. Humanist. Zijn broers Adriaan en Hendrik waren schepen te 's Hertogenbosch.

 

 

Wapenschild: In goud een dubbele adelaar van zwart, met op de borst een schildje van rood, beladen met een schaduwzon van goud; een in drie rijen van zilver en blauw geschakeerde schildvoet.
Wapenvoerder: Johannes Moretus, geb. ca 1543, overl. 1610. Geleerde en dichter, boekdrukker te Antwerpen. Schoonzoon van
Christoffel Plantijn.

 

 

Wapenschild: In rood een geopende passer van goud, kepersgewijs geplaatst en omwonden met een lauriertak van groen.
Wapenvoerder: Christoffel Plantijn, geb. St. Avertin bij Tours 1520, overl. Antwerpen 1589. Vestigt zich in Antwerpen rond 1549. Eerst werkt hij als boekbinder, maar al vanaf 1555 profileert hij zich als drukker en opent hij zijn drukkerij 'De Gulden Passer'. In 1576 vestigt hij zich aan de Vrijdagmarkt, in het oudste deel van wat nu het Museum Plantin-Moretus is.

 

 

Wapenschild: In goud een golvende dwarsbalk van blauw.
Wapenvoerder: Jan de Jonge, geb. --, overl. 1617. Heer van Oosterland, St. Jansland, Ellemeet, Ouwersdijk, Elkerzee, Botland en oostersteyn, achtereenvolgens schepen, raad, burgemeester en thesaurier van Zierikzee en gecommitteerde in de Staten van Zeeland.

 

 

Wapenschild: In zwart een zwaan met opgeslagen vleugels van zilver, een gouden kroon om de hals en zwemmend op water van natuurlijke kleur.
Wapenvoerder: Karel van Mander, geb. Meulebeke bij Thielt 1548, overl. Amsterdam 1606. Dichter, schilder en prozaschrijver.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In zilver drie palen van rood, de laatste paal vergezeld van drie boven elkaar geplaatste sterren van zwart; II In goud een molenijzer van blauw, vergezeld van drie belletjes van hetzelfde.
Wapenvoerder: Michiel van Miereveldt, geb. Delft 1567, overl. Delft 1641. Portretschilder.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker