WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

31

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw een keper van goud, beladen met drie spoorraderen van zwart.
Wapenvoerder: Jean François le Petit, Griffier van Bethune in Artois (1577), notaris te Middelbuerg van 1595 tot 1598, geschiedkundige en kroniekschrijver.

 

 

Wapenschild: In zilver een hoekige dwarsbalk van rood.
Wapenvoerder: Pieter van Fooreest (Petrus Forestus)
, geb. uit een aanzienlijk Noord-Hollands geslacht te Alkmaar 1521, overl Delft 1597. Geneesheer van de Prins en stadsgeneesheer te Delft.

 

 

Wapenschild: In blauw een gevierendeeld schildhoofd; 1 en 4 in goud een leeuw van zwart, getongd en genageld van rood; 2 en 3 in goud een leeuw van rood, getongd en genageld van blauw (Henegouwen).
Wapenvoerder: Jacob van Cronenburg, geb. Schagen, overl. bij Harlingen 1572. Licentiaat in de geneeskunde.

 

 

Wapenschild: In zilver een hardschild van rood, van boven vergezeld van een barensteel met 5 hangers van blauw.
Wapenvoerder: Frans van Holtmuelen, Heer van Tegelen, Gulikse Ambtman te Brüggen, Dülken, Duhl, Venrath en Suchtelen.

 

 

Wapenschild: In zilver een dwarsbalk van zwart, beladen met drie schelpen van goud, van boven vergezeld van drie naast elkaar geplaatste merletten van zwart.
Wapenvoerder: Johannes Miggrode (Miggrodius), geb. Aelst in Vlaanderen 1531, overl. Veere 1627. Canoniek pastoor van de Parichiale Kerk van Veere (1564), predikant te Kolchester, daarna te Veere.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I in goud een ring van zwart; II In goud gekapt van blauw een koek van zwart.
Wapenvoerder: Mens Alting, geb. Eelde 1541, overl. Emden 1612. Predikant te Emden.

 

 

Wapenschild: In goud een uitgestulpt St. Andreaskruis van rood, van boven vergezeld van een schildje van blauw met een schuinbalk van zilver.
Wapenvoerder: Thomas van Thield (Tilius), geb. Mechelen ca 1534, overl. Delft 1590. Abt in de St. Bernards Abdij bij Antwerpen, hofpredikant van de Prins.

 

 

Wapenschild: In zilver drie tweelingbalken van rood.
Wapenvoerder: Jan Jacobsz Utenhove, geb. --, overl Londen 1566. Vertaler van het Nieuwe Testament uit het Grieks, schrijver van psalmen en gezangen, ouderling van de Nederduits Hervormde Gemeente te Londen en Latijns schrijver.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In goud een haas van natuurlijke kleur, rechts vergezeld van een kool van hetzelfde; II In zilver drie sterren (6) van rood.
Wapenvoerder: Casper Johannesz Coolhaes, geb. Keulen 1536, overl Amsterdam 1615. Predikant te Leiden.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker