WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

30

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In azuur drie zwemmende haringen van zilver, gekroond van goud.
Wapenvoerder: Nicolaas Jansz. de Huybert, geb. Zierikzee 1543, overl Zierikzee 1611, schepen, raad en burgemeester van Zierikzee, gedeputeerde te velde, o.a. bij de slag bij Nieuwpoort (1600).

 

 

Wapenschild: In sabel drie kalebassen (veldflessen) van goud.
Wapenvoerder: Paulus Bax, geb. --, overl. 1606, zoon van Jacob Bax en Anne Back, ridder (1588), gouverneur van Bergen op Zoom , tweede commissaris generaal en sergeant van de Cavalerie in dienst van de Lande.
Gehuwd met Elisabeth Joachimi, dochter van Willem Joachimi, overl na 1626. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

Zie ook Familiewapens in de Nederlanden - Bax

 

 

Wapenschild: In azuur een driehoek, omringd door een landmeterketting, alles van goud.
Als devies voerde hij bij dit wapen "Wonder en is geen wonder".
Wapenvoerder: Simon Stevin, geb. Brugge 1548, overl s' Gravenhage 1620, wiskundige, (grondlegger van de mechanica), uitvinder en werktuigkundige (nieuwe watermolen), docent aan de Leidse Universiteit in de theoritische en toegepaste wiskunde, ingenieur en kwartiermeester in het Staatse leger.

 

 

Wapenschild: In sinopel drie wassenaars van zilver.
Wapenvoerder: Arent van Groeneveld
, geb. --, overl. Dordrecht 1616, Heer van Neufville, bevelhebber van Sluis (1583), gouverneur van Nijmegen (1596).

 

 

Wapenschild: Doorsneden: a Van keel, b In zilver zeven ruiten van azuur (4, 3).
Wapenvoerder: Lubbert Torck (Turck), geb. --, overl. Utrecht 1586, Heer van Hemert, kolonel en bevelhebber van Grave. Gelders edelman.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I In goud drie goudsbloemen van keel, geknopt van zilver, gesteeld van sinopel; II In goud een raap van zilver, gebladerd van sinopel; III In goud drie maagdenpalmbloemen van azuur, geknopt van zilver, gesteeld van sinopel; IV In sabel een leeuw van zilver, genageld en getongd van keel en een gouden pijl, balksgewijs over de leeuw.
Wapenvoerder: Sebastiaan van Loosen, geb. Gorinchem --, overl. 1599, burgemeester van Gorinchem, later pensionaris aldaar, lid van de Raad van State, het Hof van Holland (1589) en van de Hoge Raad.

 

 

Wapenschild: In azuur een adelaar van goud.
Wapenvoerder: Feye van Heemstra, geb. op Heemstra State te Oenkerk 1545, overl 1621, lid van de Staten van Friesland en grietman van Tytsjerksteradiel, vriend van
Graaf Willem Lodewijk.

 

 

Wapen:In zilver drie hanekoppen van rood.
Wapenvoerder: Everard van Reydt (Everardus Reidanus), geb. Deventer ca 1550, overl. Leeuwarden 1602. Geschiedschrijver, staatsman en raad van
Graaf Willem Lodewijk, burgemeester van Arnhem, lid van de Staten Generaal.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: I In azuur, bezaaid met gouden staande blokjes een leeuw van hetzelfde, getongd en genageld van keel (Nassau); II In goud een aanziende leeuw van keel, getongd, genageld en gekroond van azuur (Katzenelnbogen); III In keel een dwarsbalk van zilver (Vianden); IV In keel twee boven elkaar geplaatste aanziende, gaande leeuwen van goud (Dietz).
Wapenvoerder: Willem Lodewijk van Nassau, geb., Dillenburg 1560, overl Leeuwarden 1620, zoon van Graaf Jan Van Nassau-Dillenburg en Elisabeth, Landgravin van Leuchtenberg. Graaf, Heer van Bielstein, gouverneur en kapitein generaal van Friesland, stadhouder van Groningen en Drenthe, in de Friese geschiedenis bekent als "úS Heit".

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker