WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

22

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In blauw een keper van goud, vergezeld van drie mensenhoofden, van terzijde gezien, van goud.
Wapenvoerder: Wybrand Warwijck
, geb. 1566, overl. 1615, raad te Amsterdam en hoofdingeland van de Beemster, Vice-Admiraal van een vloot naar Oost-Indië onder Jacob Van Neck, in 1598 door de "Nieuwe Compagnie voor de vaart op Oost-Indië" uitgezonden. Later werd hij Admiraal van de VOC (1602).

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In blauw een zwemmende steur van goud; II In zilver drie harten van rood.
In het prachtige werk van Joh. E. Elias, "De Vroedschap van Amsterdam" lezen we over zijn wapen het volgende:
' De eerste helft van het wapen is van een uithangteken afkomstig, n.l. "De Gulden Steur", zowel door zijn vader als door hem zelf gevoerd. Zijn vader, Jan Poppen, was geboren ' in het Land van Steur', maar vestigde zich in Amsterdam, waar hij koopman en o.a. één van de eerste bewindhebbers van de VOC was en in het huis "De Gulden Steur" op de zeedijk woonde. Later liet hij een prachtig huis zetten op de tegenwoordige Kloveniersburgwal, waar hij eveneens "Den Gulden Steur" uithing en waar ook later zijn zoon Jacob woonde.
Wapenvoerder: Jacob Poppen, geb. 1576, overl. 1624, koopman, raad, schepen en burgemeester te Amsterdam; heemraad van de Nieuwer-Amstel, hoofdingeland en ondernemer van de bedijking van de Beemster. Verder was hij Raad bij de Admiraliteit en bewindhebber van de VOC.

 

 

Wapenschild: In rood een ster van goud, vergezeld van drie posthoorns van zilver, beslagen en gemond van goud.
Wapenvoerder: Claes Jacobsz. Coeckebacker, geb. --, begr. 4 januari 1633, koopman, reder en raad te Amsterdam. In 1589 rustte hij met zijn broer twee schepen uit, om, tezamen met de twee, door Olivier van Noort te Rotterdam uitgeruste schepen, door de Straat Magelhaen naar Chili enz. te zeilen. Later was hij bewindhebber van de Magelhaense Compagnie.

 

 

Wapenschild: In goud drie, boven elkaar geplaatste, osseschedels van zwart, van boven vergezeld van een ster (6) van hetzelfde.
Wapenvoerder: Jan Jacobsz. Bal, alias Huydecoper, geb. 1541, overl. 1629, leerlooier en huidenhandelaar te Amsterdam, raad en schepen van de stad, heemraad van Nieuwer-Amstel, bewindhebber van de Magelhaense Compagnie.

 

 

Wapenschild: In rood negen gouden ruiten (5-4), elke rij aaneengesloten.
Wapenvoerder: Simon Willemsz. van der Does, geb. 1584, overl. 1652, koopman en reder te Amsterdam, raad, schepen en houtvester van de stad, bewindhebber van de Noorse Compagnie, de Compagnie van Nieuw-Nederland en de West Indische Compagnie.

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In goud een dwarsbalk van rood (Van den Anxter), 2 en 3 in zilver drie helmstokken boven elkaar liggend, van zwart (Helmers).
Wapenvoerder: Gerrit Pietersz. Bicker, geb. 1554, overl. 1604, zeer voornaam koopman en brouwer, respectievelijk raad, commissaris, schepen en burgemeester van Amsterdam, regent van het gasthuis, heemraad van Nieuwer-Amstel en wegens de stad ambachtsheer van Amstelveen, Nieuwer-Amstel, Sloten en Osdorp. Hij was één van de eerste oprichters van "De Compagnie van Verre" en later bewindhebber van de VOC.

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In goud een roos van rood; II in blauw een lelie van zilver.
Wapenvoerder: Jacob Willekens, geb. --, overl. --, haringkoper te Amsterdam (1595), Vice-Admiraal onder Jacob van Neck naar Oost-Indië (1599), Admiraal van de West-Indische Compagnie (1623), raad van Amsterdam en bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier (1648), regent van het Burgerweeshuis.

 

 

Wapenschild: Doorsneden in drieën: I In blauw drie sterren van zilver; II van goud; III In rood twee vogels van zilver met een kuif op de kop van zwart en vleugels van hetzelfde.
Wapenvoerder: François Witters, geb. 1571, overl. bij Manilla 1610, eerste Gouverneur van Bantam (1603), Vice-Admiraal en Generaal van de vloot van 14 schepen onder Pieter Verhoeven naar Oost-Indië (1607), Later werd hij admiraal van die vloot (1609). Naar hem is één van de Philippijnse eilanden "Witterseiland" genoemd.

 

 

Wapenschild: In groen drie lelies van goud.
Wapenvoerder: Willem Joosten Dedel
, geb. Leiden 1552, overl Delft 1632, mede oprichter en bewindhebber van de VOC bij de Kamer van Delft, regent van het weeshuis te Delft.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker