WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

23

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver een keper van rood, begeleid van twee gebladerde takken van groen en van onderen vergezeld van een put van rood.
Wapenvoerder: Laurens Jansz. Pit, geb. vermoedelijk Middelburg 1579, overl. --, Opperkoopman in Oost-Indië, Raad van Justitie.

 

 

Wapenschild: In blauw een sfeer van goud.
Dit wapen is ontleend aan zijn bedrijf.
Wapenvoerder: Willem Jansz. Blaeu (Blauw), geb. Uitgeest bij Alkmaar 1571, overl. Amsterdam 1638, wis-, sterre- en zeevaartkundige, boekdrukker en boekhandelaar, uitgever en vervaardiger van kaarten, atlassen, hemel- en aardgloben, enz. woonde aan het Damrak te Amsterdam.

 

 

Wapenschild: In zilver een gaande beer van zwart, gebonden aan een paal van natuurlijke kleur, die voor hem staat, alles op een grond van groen.
In "Armorial Général" luidt de beschrijving: In zilver een zittende, naar links gewende beer van sabel, geketend aan een ter rechterzijde geplaatste kolom van natuurlijke kleur, alles op een grond van sinopel.
Wapenvoerder: Cornelis Haga, geb. Schiedam 1578, overl. 's Gravenhage, begr. in de St. Janskerk te Schiedam.
Advocaat, gezant van de Staten van Zweden (1610), ambassadeur in Turkije. Daar bevorderde hij de Levanthandel en trad hij als beschermer van de Griekse kerk op. In 1546 werd hij voorzitter van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland.

 

 

Wapenschild: In blauw een gestengelde en gebladerde lelie van goud, tussen twee rechtop staande, toegewende slangen van hetzelfde.
Wapenvoerder: Laurens Reael, geb. Amsterdam 1583, overl. Amsterdam 1637, rechtsgeleerde en zeevaartkundige, Vice-Gouverneur over de Molukken, Amboina en de Banda-eilanden (1613), derde Gouverneur-Generaal van Oost-Indië (1616), Vice-Admiraal onder Willem van Nassau (1625), bewindhebber van de VOC (1625) en admiraal (1626). Na 1630 was hij raad, schepen en weesmeester van Amsterdam. Commissaris van de Wisselbank, Curator van "de Illustre Schole", scholarch van de Latijnse scholen en behoorde hij als dichter en letterkundige tot de "Muiderkring".

 

 

Wapenschild: In blauw drie flessen van zilver, elk met tweed oren en stop van hetzelfde, in het schildhoofd vergezeld van een ster (6) van goud.
Wapenvoerder: Gerard Reynst
, geb. Amsterdam , overl. Oost-Indië 1615, één der eerste oprichters en bewindhebbers van de VOC en tweede Gouverneur-Generaal.

 

 

Wapenschild: In rood een roos van zilver, geknopt van goud en gepunt van groen, vergezeld van drie lelies van zilver.
Volgens de "Armorial Général" bevatte zijn wapen een zwemmende bot van zilver in plaats van een roos.
Wapenvoerder: Pieter Both, geb. Amersfoort?, overl. op de kust van Mauritius 1615, eerste Gouverneur-Generaal van de VOC, met de titel van "Gouverneur -Generaal over alle forten, plaatsen, cantoren, personen en de negotie" (1609).

 

 

Wapenschild: In zwart een keper van zilver (de Zoete), in de linker bovenhoek vergezeld van een schildje van goud, beladen met drie palen van zwart.
Zo althans komt het voor in "Begin en voortgang van een O.I.C" en wel bij "Eerste reyse van Van Spilbergen", Deel I, pag. 10. In het familiewapen komen de beide onderdelen gevierendeeld voor, n.l. 1 en 4 de keper, 2 en 3 de palen.
Wapenvoerder: Willem de Zoete (Soete) van Laecke, geb. --, overl. 1637, Heer van Hautain, Luitenant-Admiraal van Zeeland en als zodanig opvolger van Justinus van Nassau.

 

 

Wapenschild: In blauw drie madelieven van natuurlijke kleur, gesteeld en gebladerd van groen op een grond van hetzelfde.
Wapenvoerder: Cornelis Matelief (de Jonge), geb. Rotterdam 1570, overl 1632, bewindhebber en Admiraal van de VOC, schepen en burgemeester van Rotterdam, lid van de Staten-Generaal.

 

 

Wapenschild: In goud een dwarsbalk van rood, vergezeld van drie moorenkoppen, met hoofdwrongen van zilver.
Wapenvoerder: Joos de Moor, geb. Vlissingen ca 1550, overl. 1618, Vice-Admiraal van Zeeland, Baljuw van Middelburg (1573).

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker