WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

21

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver een verkort breedarmig kruis van rood; 2 In rood drie ringen van goud; 3 in rood een korenschoof van goud; over alles heen een hartschild van goud, beladen met een leeuw van rood.
Dit hartschild is vermoedelijk foutief en zal een halve leeuw moeten bevatten. Aldus de heer H.W.M.J. Nieuwenkamp, de bekwame genealoog te Doorn, door wiens vriendelijk bereidwilligheid wij in het bezit van de gegevens van dit belangwekkende wapen kwamen.
Wapenvoerder: DaniŽl Heyns (Heinsius), geb. Gent ca 1580, overl. Leiden 1655, letter- en geschiedkundige, latijns-, grieks- en nederlands dichter, Calvinistisch theoloog, ridder van St. Marcus (Venetiaanse Republiek), professor linguae graecae te Leiden. Aan dezelfde hogeschool was hij bibliotecaris (1607), secretaris van de academische senaat, hoogleraar in het grieks en de geschiedenis. Verder beklede hij de functies van historieschrijver en raad van de koning van Zweden, secretaris van de Nationale synode van dordrecht en historieschrijver van de Staten van Holland (1627).

 

 

Wapenschild: in rood een lelie van zilver.
Wapenvoerder: Caspar van Baerle (Casparus Barlaeus), geb. Antwerpen 1584, overl. Amsterdam 1648 en begraven in de Nieuwe kerk op de Dam. Remonstrants predikant te Nieuwe Tonge (1608), subregent van het Staten-college (1612), hoogleraar in de logica te Leiden (1617). In 1619 uit de beide laatste functies ontslagen. Hij was latijns dichter en redenaar, lid van de Muiderkring en in 1632 professor aan de Ilustre school te Amsterdam in de geschiedenis en wijsbegeerte.

 

 

Wapenschild: In zilver drie schuinbalken van rood; over alles heen een hartschild van zilver, beladen met een uitgerukte boom van groen.
Wapenvoerder: Gerardus Joannesz. Vossius, geb. Heidelberg 1577, overl. Amsterdam 1649. Rector van het gymnasium te Dordrecht, grieks en latijns taalkundige, regent in het Staten-college (1615), hoogleraar in de welsprekendheid en in de algemene tijdrekenkunde te Leiden, professor in de griekse taal (1624), hoogleraar in de historie aan de Ilustre school te Amsterdam, kanunnik van Canterbury (Engeland).

 

 

Wapenschild: voerde: In zilver een dwarsbalk van rood, beladen met drie ruiten van zilver, boven vergezeld van twee afgewende vleugels van zwart, onder vier burchten van rood (1-2-1), verbonden door vier stukken muur van hetzelfde.
Wapenvoerder: Theodore Rodenburg, geb. vermoedelijk Antwerpen 1578, overl. Antwerpen 1638. Diplomaat, dichter en rederijker, later koopman en fabrikant (Denemarken). Hij was uit een aanzienlijk Amsterdams geslacht wat dit wapen voerde.

 

 

Wapenvoerder: Cornelis Gijbertsz. Plemp, geb. Amsterdam 1574, overl Amsterdam 1638, rechtsgeleerde, latijns dichter en musicus, behoorde tot de Muiderkring.
In de 'Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken" van 1885, komt een artikel voor over Dr. Vopiscus Fortunatus Plemp, een neef van Cornelis Gijsbertsz. Hierin lezen we het volgende: "van boven met het familiewapenschild, te weten, op een azuren schild 3 zilveren spaden, de schop naar beneden".

 

 

Wapenvoerder: Pieter Schrijver (Petrus Scriverius), geb. Haarlem 1576, overl. Oudewater 1660. Geleerd Lieds prozaschrijver, dichter en philoloog.
Wapenschild: In zwart een schuinbalk van zilver, in de linkerbovenhoek vergezeld van een ster (6) van goud.

 

 

Wapenschild: Geschuind: 1 In zilver een bever van zwart, lopend op de deellijn; 2 In goud drie golvende palen van rood.
Wapenvoerder: Roemer Visscher, geb. Amsterdam 1547, overl. Amsterdam 1620. Graankoopman en assuradeur, dichter en letterkundige. Hij was de vader van de kunstzinnige dames Anna Visscher en Maria Tesselschade, leden van de Muiderkring.

 

 

Wapenschild: In rood een naar rechts gewend zilveren manshoofd met gouden haar, omwonden met een lauwerkrans van groen van achteren samen gebonden door een sluier van blauw, bezaaid met lelies van goud.
Deze koninklijke lelies zijn een gevolg van een adelsbrief hem door koning Lodewijk XIII van Frankrijk, tegelijk met de orde van St. Michel in 1639 verleend, als blijk van erkentelijkheid voor zijn werk "Het leven van Hendrik IV", de vader van de koning. Tevens kreeg hij toen het recht een stralende zon als helmteken te voeren.
Wapenvoerder: Pieter Cornelisz. Hooft, geb. Amsterdam 15 maart 1581, overl. 's Gravenhage 1647. Drost van Muiden, Baljuw van Naarden en Gooiland, Hoofdbaljuw en dijkgraaf van Weesp, Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer. Nederlands dichter, proza- en geschiedschrijver.

http://www.kun.nl/ahc/vg/html/images/im000267_1.jpg

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker