WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

 

20

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In goud drie gesteelde en gebladerde vlasplanten van groen, met bloempjes van groen (1-2).
Wapenvoerder: Cornelis van Ghistele, geb. --, overl. --, Latijns dichter en schrijver, waarschijnlijk uit een adellijk geslacht te Antwerpen.

 

 

Wapenschild: In blauw drie krabben van goud, de scharen omlaag en een hartschild van zilver, beladen met drie vogels van groen, met lange snavels, de borst en hoge poten van rood.
Wapenvoerder: Cornelis Matthisz. Van der Nieustad (Cornelius Neostadius), geb. Brielle 1549, overl. 's Gravenhage 1606, Heer van Sevenhoven, Coppel, enz. Na 1580 advocaat-fiscaal van het Hof van Holland, later raadsheer in de Hoge Raad.

 

 

Wapenschild: In rood drie rozen van zilver.
Wapenvoerder: Rudolph Snel van Royen (Snellius), geb. Oudewater 1546 uit een oude welgestelde familie, overl. Leiden 1613, schrijver op wijsgerig gebied en veelzijdig geleerde (cosmografie en astronimie), guitengewoon hoogleraar in de wiskunde te Leiden en eveneens in het Hebreeuws, professor in de wiskunde (1601).

 

 

Wapenschild: Gevierendeeld: 1 en 4 In zilver drie plompen van rood; 2 In blauw een verkort breedarmig kruis van zilver; 3 In rood een uitgestulpt St. Andrieskruis van goud.
Wapenvoerder: Johannes Polyander Kerckhove, geb. Metz 1568 uit een Gents geslacht, overl. Leiden 1646, Heer van Heencliet, Waals predikant te Dordrecht (1591), hoogleraar te Leiden (1611) en afgevaardigde van de Sten van Holland bij de Dortse synode (1618 - 1619).

 

 

Wapenschild: In blauw drie naast elkaar geplaatste schoven van goud.
Wapenvoerder: Simon Bisschop (Episcopius), geb. Amsterdam 1583, overl. Amsterdam 1643, Remonstrants theoloog en philosoof. Predikant te Bleiswijk (1610), professor te Leiden(1612 - 1618), professor aan het Remonstrants seminarium te Amstedam (1634).

 

 

Wapenschild: In blauw vijf sterren (6) (3-2) van goud.
Wapenvoerder: Thomas van Erpe (Herpe, Erpenius), geb. Gorinchem 1584, overl. Leiden 1624, hoogleraar te Leiden in de oosterse talen (1613) en het hebreeuws (1620).

 

 

Wapenschild: In goud een dubbele adelaar van zwart, houdende in zijn klauwen een naar ondeen verbrede ladder van drie sprten van rood.
Wapenvoerder: Joseph Justus Scaliger, geb. Agen in Guyenne 1540, overl. Leiden 1609, Hugenoots geleerde in de griekse en oosterse talen, wis- en natuurkunde en geschiedenis.

 

 

Wapenschild: In blauw een antiek schip van gouid en een schildhoofd van hetzelfde, beladen met een gaande leeuw van zwart.
Wapenvoerder: Simon van Beaumont, geb. --, overl. --, rechtsgeleerde, lartijns taalkundige, hollands en latijns dichter. Pensionaris van Middelburg (1606), gecommitteerde van Zeeland in de Steten Generaal (1625), pensionaris van Rotterdam (1634).

 

 

Wapenschild: Gedeeld: I In blauw een burscht van goud met een poort van zilver; II In zwart een zwaard van zilver met een gevest van goud, vergezeld van drie sterren (6) (2-1) van goud.
Wapenvoerder: Jacob Cats ("Vader Cats"), geb. Brouwershaven 1577, overl. op zijn landgoed "Zorgvliet" bij 's Gravenhage. Rechtsgeleerde en dichter, advocaat te 's Gravenhage, later te Middelburg (1603 - 1623), pensionaris van Middelburg (1621), later van Dordrecht (1623), raadspensionaris van Holland en West-Friesland (1636 - 1652), Grootzegelbewaarder van Holland (1645).

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker