WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

19

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In goud drie aanziende ossekoppen van natuurlijke kleur.
Wapenvoerder: Jacobus van Toor (Taurinus), geb. Schiedam 1576, overl Antwerpen 1618, zoon van de predikant Petrus Taurinus. Remonstrants predikant in 't Woud (bij Delft), Delfshaven (1601) en te Utrecht (1605).

 

 

Wapenschild: In zilver een leeuw van zwart.
Wapenvoerder: Philippe du Plessis-Mornay, geb. 1549, overl. La Forêt-sur-Sèvre 1623, Baron de la Forêt-sur-Sèvre, seigneur du Plessis-Marley, Protestants staatman en twistredenaar.

 

 

Wapenschild: De Vlaamse familie Donteclock voert : In blauw drie klokken van goud.
Wapenvoerder: Reynier Donteclock, geb. Yperen ca 1545, overl. Delft? 1611? Om zijn afkomst ook "de Vlaminck" genoemd. Remonstrants predikant te Delft (1577), Voorschoten (1591) en te Brielle (1592). Te Brielle tevnes rector van de Latijnse school.

 

 

Wapenschild: Golvend gedwarsbalkt van zilver en rood.
Wapenvoerder: Johannes Wtenbogaert, geb. Utrecht 1557, overl. 's Gravenhage 1644, zoon van August Wtenbogaert, schoolmeester en voorzanger in de St. Pieterskerk. Predikant te Utrecht (1584), te 's Gravenhage (1591) en in 1601 ook hof- en veldprediker. Leider bij het opstellen van de Remonstrantie.

 

 

Wapenschild: In zwart een dwarsbalk van goud, beladen met drie adelaars van rood, de balk van boven vergezeld van zeven liggende blokjes (4-3), en van onderen van zes liggende blokjes (3-2-1), eveneens van goud.
Dit wapen staat afgebeeld onder zijn portret in J.P. Arends "Algemeene Geschiedenis des Vaderlands".
Wapenvoerder: François Gomaer (Franciscus Gomarus), geb. Brugge 1563, overl. Groningen 1641, Calvinistisch theoloog, afgevaardigde naar de Dortse synode, hoogleraar te Leiden en Groningen.

 

 

Wapenschild: In goud drie jachthoorns van zwart.
Wapenvoerder: Jacob Hermans (Jacobus Arminius), geb. Oudewater 1560, overl. Leiden 1609, Remonstrants theoloog, predikant te Amersfoort (1588), hoogleraar in de theologie te Leiden (1603).

 

 

Wapenschild: Doorsneden: I In zwart drie wassenaars van zilver, de onderste omgekeerd; II In zilver twee rozen van rood, gepunt van groen, geknopt van het veld.
Wapenvoerder: Pieter van der Cun (Petrus Cunaeus), geb. Vlissingen 1586, overl. Leiden 1638, buitengewoon hoogleraar te Leiden in de Latijnse taal (1612) en in de staatkunde, gewoon hoogleraar (1613). In 1615 werd hij doctor in de rechten en daarna hoogleraar in dezelfde faculteit. Bovendien was hij geschiedschrijver voor de Staten van Zeeland.

 

 

Wapenschild: In zilver een geopende passer van blauw, geplaatst en de zin van een keper, van onderen vergezeld van een ster van rood.
Wapenvoerder: Ubbe Emmen (Ubbo Emmius), geb. Greetsiel in Oostfriesland 1547, overl. Groningen 1625, letterkundige en theoloog, historicus en geschiedschrijver, rector aan de Latijnse school te Groningen (1595), hoogleraar in de Griekse philologie en geschiedenis, eerste rector-magnificus te Groningen.

 

 

Wapenschild: Het wapen van de familie Sweerts: Gedeeld en ingeboekt van zilver en rood.
Wapenvoerder: Marcus Zuerius Boxhorn (Boxhornius), geb. Bergen op Zoom 1602, overl. Leiden 1653, zoon van Jacob Sweerts (Zuerius) en Anna Boxhorn. Hoogleraar in de welsprekendheid te Leiden (1632) en in de geschiedenis en staatkunde (1648). Geschiedschrijver van de Staten.
Marcus nam de naam van zijn moeder aan, waardoor hij als Boxhorn bekend is.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker