WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inleiding
Inhoud 

Voor reacties

 

 

1

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

 

Wapenschild: In zilver een uitgerukte boom van sinopel, de stam van natuurlijke kleur en twee stappende, boven elkaar geplaatste wolven van sabel, de bovenste achter, de onderste voor de boom. Zie ook Arrazola de Oņate.
Wapenvoerder: Jan Alexander Arrazola de Oņate, uit een oud adellijk Spaans geslacht, geb. ca 1580 in het kasteel van de Arrazola's in Viscaya (Spanje), overl. in België 3 december 1653.
Hij kwam als secretaris van de Infante Isabella naar de Nederlanden en werd door Aartshertog Albrecht tot kamerheer benoemd.
G
ehuwd in 1611 met Beatrix Heath, overl. 4 juli 1659, dochter van Jerom Heath een Engels edelman en Elvira Ramirez. Zij kregen 8 kinderen. Zijn afstammelingen bekleden hoge ambten. De familie is nog steeds in België vertegenwoordigd en van erkende adel.

 

 

Wapenschild: In keel een molenijzer van zilver.
Wapenvoerder: Pieter Coenen, jonkheer, overl. 1637, geheimschrijver van Prins Maurits en Frederik Hendrik.

 

 

Wapenschild: In goud drie kepers van keel.
Wapenvoerder: Derk van Dorth, drost van Zutphen, kolonel in het leger van Prins Maurits, bevelhebber van Grol, wat hij aan Spinola over moest geven. 25 februari 1616 werd, na een belegering van het kasteel te Borculo door kolonel Derk van Dorth, bij verdrag de heerlijkheid Borculo, overgedragen aan Gelderland.

 

 

Wapenschild: In goud een zwarsbalk van azuur.
Wapenvoerder: Reinier van Raesfelt, geb. --, overl. 1654, Heer van Luttikenhof, gecommitteerde te landdage van Overijsel, burgemeester van Zwolle.

 

 

Wapenschild: In goud drie posthoorns van keel, beslagen van zilver.
Wapenvoerder: Thomas van Heurn (Heurnius), geb. Leiden
26 Sep 1583, overl. Utrecht 1 Mei 1633, begr. 6 Mei 1633 in Utrecht (St. Jan), notaris te Utrecht (1610), schepen aldaar, extraordinaris raadsheer in de Raad van Utrecht, rentmeester-generaal der domeinen (1622).
Tr. (1) Utrecht 3 Sep 1605,  Deliana Hessels, geb. Utrecht 12 Aug 1583,  (dochter van Adriaan Hessels en Margaretha van Mierlo) ovl. 29 Okt 1621 in Utrecht.
Tr. (2) Utrecht 25 Jul 1624,  Hillegonda Hovenaer, geb. in Culemborg, (dochter van Lambert Hovenaer).
(Notarieel Archief 209-14 G.A. Utrecht,  Trouwboek Utrecht anno 1624 G.A. Utrecht, Nederlandsche Leeuw 1973, pag 10, kolom 14), weduwe van Adriaan van Helsdingen).

 

 

Wapenschild: In goud twee afgewende zalmen van natuurlijke kleur, tussen de koppen vergezeld van een eikel van hetzelfde.
Wapenvoerder: Barthold van Akerlaecken, geb. Dordrecht ca 1570, overl. Dordrecht 1646, zoon van Joan Storm van Aeckerlaecken, Barthold noemde zich alleen Van Akerlaecken, genealoog en advocaat, schout te Dordrecht (1599), daarna advocaat te Zevenbergen, raad van Graaf Lodewijk van Egmond.
Huwde te Schoonhoven 19.06.1594 Elisabeth van Ghesel, geb. Dordrecht 12.3.1585, overl. Dordrecht 20.01.1625.
Zijn dochter, de dichteres Maria Margaretha van Aeckerlaecken, gaf na zijn dood het als schout te Dordrecht geschreven boek "Geslachtsafkomsten der Hertogen van Guelre, Gulick, Cleve, Bergh en der Graven Van den Marck, mitsgaders van verscheyde andere Vorsten" uit. Vooral ook aan het Huis Van Egmond wijdde hij veel genealogische en heraldische studies.

 

 

Wat is juist? > een reactie

 

 

Wapenschild: Omgekeerd-gemanteld en ingebogen, boven van keel, beladen met een eikel van natuurlijke kleur, de steel omlaag; beneden van goud, beladen met twee afgewende zalmen van natuurlijke kleur.
Wapenvoerder: Barthout van Aeckerlaecken

 

 

Wapenschild: In zilver twee beurtelings gekantelde dwarsbalken van keel.
Wapenvoerder: Cornelis van Dongen, geb. --, overl. 1636, lid van de raad (1611), burgemeester (1612) en schout (1614) te Zwolle.

 

 

 

< -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -- >

 

 

Š WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker