WAZAMAR

Historische Geslachtswapens

 

 


wp-100-algemeen-1

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Voor reacties

 

 

AANTEKENING

 

Van Akerlaken, Van Aeckerlaecken, Van Akerlaecken

 Het wapen staat in het boek "Verzameling van eenige geschriften vervat in het familie-archief van Jhr. Mr. D. van Akerlaken met aanteekeningen, bewerkt door Jhr. Mr. D. van Akerlaken, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, en Mr. C.A. Chais van Buren, in leven vice-president der arr.-rechtbank te Amsterdam, 1889".

Geachte heer Groen,

Op uw site met historische persoonswapens trof ik een tweetal wapens van mijn familie (Van Akerlaken, Van Aeckerlaecken, Van Akerlaecken) aan.

U vraagt zich af welke van de twee wapens de juiste is.
Uit mijn eigen gegevens citeer ik:

"Deze familie, oorspronkelijk Storm van Akerlaecken geheeten, is een tak van het geslacht Storm, voerende in blauw twee rechtop geplaatste, met de ruggen naar elkander gewende zilveren zalmen, door eene gouden kroon gestoken, dat geacht werd uit de oude Graven van Altena gesproten te zijn."

 

Hierbij treft u het wapen aan.

Met vriendelijke groet,

Conny Kirchner

Van Akerlaken

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1996

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.