Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inhoud

Werkboekje

Portretten

Portretten op volgorde van familienaam

Genealogie
van
Berend Wierts Kunst

Meer
genealogieën

Bronnen

Voor reacties

 

 

Werkboekje

 

Berend Kunst noteerde zijn werkzaamheden van 1823 tot 1873 in een klein boekje.
Klik op een afbeelding en de hele pagina uit het werkboekje komt groter te voorschijn.
Dit ter controle van de door Berend Kunst geschreven tekst.
*

 

<

Inhoud 1832

>

 

p24-b

Munster
1832

Wispink. Kurstze Reisiger
Juffrouw Tieks en Zoon te Wildervank. Ds. En Juff. Russink in olieverf
Heer. L. Scepers en de ontfang Andrae te Veendam
Corbaulet en Vrouw. Rodenbach Mamsel Dykhof,
Mevr. Meyer 1 Kind van Weber te Hamm
Kerlen en Bruid en Moeder Huger en
Vrouw 1 Copie, 1 Kind van Krampe
Boekb. Copenrath en Vrouw, Quak van Nymw
egen.
Schutze. T. Funkz. Reg. Raad Scheffers en Vrouw
Domeinr. Scheffers en Vrouw, Niedick en Vrouw
Ref. Scheffer Briëz en Vrouw, 2 Copien voor dezen
Smedding Lutterbeck en Vrouw Wirtens. En Vrouw
Wirtenzoon en Vrouw Junior. Oldenkoth. De Ryken
1 Copie van dezelve Brockhausen en Vrouw
1 Copie gemaakt naar een stuk Hager in de Woestijn

p24-c

Pr. Minden

Bieber en Vrouw. Son. Bieber en Vrouw Junior en Zuster
von Camps. Harten. Sait enbt. Proviantm. Eerhart
en Vrouw. Madam Roelfs en 2 Kinderen. Mad.
Roeholt en 1 Copie. De Koning F. van Pruisen
M. Stuit – Engelbrecht en Vrouw te Royfort

p25-a

Petershagen

Vrouw Stammelbach en drie Kinderen
Apoth. Beachus en Vrouw. Sander en Bruid
Wulbrand en Vrouw en Moeder
Twee Kinderen van Klevenhuzen

p25-b

Rintelen

1 Dochter van Prins Solms v. Braunsfeld genant
Ludwiezeck 1 Copie van dezelve. Madam. Schillersheim
en Kind. Borreman en Zoon en 1 Copie
Goldsmid en Vrouw. Koopm. Goldsmid en 2 Zusters
R
özenthal Osterwald en Vrouw. Ochs en Zuster
Ochs Jun
ior. en Vrouw in olieverf uit Bremen
Baron Schillersheim in olieverf te IJsbergen
Wedw. M. Hr. Brand en Vrouw. Overste Westphal
en Vrouw en Dochter. 2 Copien voor dezelve
Suse. Mad. H. (Miezegals. Cönholt. Barens
wynh. Uit Bremen) Baron von Schenk Mad.
Meyer te Exten

p25-c

Lemgo

Hr. Stockmeyer en Dochter. 1 Copie. Twee Kinderen
vopor Dr. Hemens. Raad Fokke. Juffrouw
Brechausen. Eberhard en Vrouw. Eehrenberg
Mad. R
ötteken en Kind a Tablau. Te Brake
Pastoor Stockmeyer en Vrouw. Mad. Hildebrand
en 2 dochters.

p25-d

p26-a

Detmold

De Kinderen van den Regerende Vorst
zur Lippe Detmold
Erbprins, Paul, Fredrich, Emil Leopold
Christina Liuse Auguste Charlotte.
Abtissin Enz.
Maria Carolina Friderike
Paul Alexander Frederich
Emil Herman
Carl Alexander
Gunter Friderich Woldemar.
Kanzlei Raad Ernst en Vrouw en Kind
Hofrichter Ernst. Drie Kinderen van den
Schloss Hauptm. Von Vonk. Reg. Raad von Mein
en Vrouw en Zoon. Ehlers, Houwendijk
uit Bremen, den Heer N. N. Geibel. Mansel
Folmer 1 Copie, Cano, Smith, Fr
äulein von
Röder Hofdame Meyer en Zuster

p26-b

Wedde

Notaris Koning en Vrouw in Olieverf
Juffer Koning. Nieburg en Vrouw en Kind.
Hazelhof en Vrouw. J. Brouwer. H. Hazelhof
en Zuster. Dr. Damste en Vrouw te V. Loo

 

NOOT: de tekst is letterlijk overgenomen; hou rekening met verschrijvingen

 

<

 

>

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker