Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inhoud

Werkboekje

Portretten

Portretten op volgorde van familienaam

Genealogie
van
Berend Wierts Kunst

Meer
genealogieën

Bronnen

Voor reacties

 

 

Werkboekje

 

Berend Kunst noteerde zijn werkzaamheden van 1823 tot 1873 in een klein boekje.
Klik op een afbeelding en de hele pagina uit het werkboekje komt groter te voorschijn.
Dit ter controle van de door Berend Kunst geschreven tekst.
*

 

<

Inhoud 1831

>

 

p21-b

1831

Den 1 Januari 1831 –Wed. Brenstein
Schultz en Vrouw te V
öorden

p21-c

p22-a

Dortmund

Madn. Jucho in olieverf
Zabel en vrouw – 1 copie voor dezelve
Klebergen en Seijd van Barmen
Melchior aus Keulen – Hamacher en Broeder
L. Overbeck – Hamacher
Mamzel Overbeck en Wed. Hamacher
Heer Overbeck en Vrouw en moeder
Luurman en Vrouw – Richterin da Fides
Varn Hagen en Vrouw 1 Copie voor dezelve
Oberstad en Vrouw en Kind an familiestuk
2 Kinderen van Gerstein Assessor van Ryme
Not. Koster en Vrouw dito dito.
Rappe en Vrouw – Huteman en Vrouw en 1 Kindje
N. Huteman en moeder
Hr. T. aus dusseldorf – P.J. van Kynach
Dr. Smeerman – Hesseling – vr. Fechner
Wed. Jucho – Peel aus Munster
Worm en Vrouw en kind
Dr. Rufhaus en mansel Zhete
Direkter Zhete en Vrouw
Vrouw Nedelman te Zweerte Fraulein Auguste Jucho

p22-b

Schwelm

Twee Kinderen van den Heer Braselman
Bankier Braselman 3 Copien voor dezelve. 1 tableau
Pastor K
öster

p22-c

Izerlohn

Ritmeester Bronocofskie en Vrouw
Sm
öle en Vrouw met 4 kinderen
Smid en Vrouw – 3 Kinderen van dezelve
Löbbeke en Vrouw – Assessor Nohl
Altgeld – Madam Smith
Assessor Grashof en Juffr. Smith
Oude madam Pypenstok

p22-d

(Te Nieuwold een tekenstuk en te Wildervank 1 Portrait
van B. H. Rubenk gemaakt als mede 1 portrait
voor de tentoonstelling
van huis den 15 Juny

p22-e

Bentheim

Heer Drees uit Amsterd. Met 2 Kinderen
Oude Heer Drees en Vrouw en 2 Copiën

p22-f

Steinfort

2 Juffrouwen Jtzig en Juffrouw Pruimers
Dr. H. en Vrouw, 1 Kind der Wed. Roling te Neuenkirchen

p22-g

Soest

Hr. Smöle, van leliën
Kappellaan Mekel – von Michels
Voswinkel en vrouw. Her en Madam
L
öerbrux met zes Kinderen nog 1 Copie voor dezelve
Van Wetteren en Moeder. Fraul. Van
Werthe en Hr. N. uit Dort
mund.
Rogholt en vrouw, en Kind en 1 Copie
Mad. Gerson – Hr. Marcus
Ds. Wilhelmi te Sassebdorf, 1 Copie voor dezelve
Secret
aris. Westhoven en Vrouw

p23-a

Soest

Consistoriaalraad Busch en Vrouw mit Dintol
Heer Leeman en Vrouw en Kind
3 schilderijen verkocht aan, Mallingerot aus Dortmt.
Seminarie Director Eerlich
Stud. Hennike en Grootv. uit Sweve
Mad. Richter. Mad. Seidenstuk
Juffr. N. Wiskot. Frömmel v.v.
Hr. Von Dolfs en Vrouw, 1 Kleindochter. 1 Copie
Graaf Wedel en Bruid. Dito dito
Fraulein Geizer. Her. Bornveld
Luling te S. Fruel. Van Kleist
Mad. Holteman. Dr. Goverkie an Vrouw
Rus en Vrouw, Wiscot en Moeder
2 Copien voor dezelve
Hr. Dankelman. Snorrenberg uit Keulen
Heck v. Ebelfold. Zwolman en Vrouw
Hr. Schutte. 1 Copie voor Stroeve
Pastoor Don en vrouw. Past
oor. Drekman
Past
oor. Lampferman en Vrouw. Aptissin Kip
Pastoor Müller. Pastoor Schenk en vrouw
en moeder. Kotter. 1 Kind van Mottingang
Majoor Geizer. Dretsler. Pauli
Arnstein en Vrouw. Burgem
eester. Op de Beek
Gründhof en Vrouw en Eckelboom. Noordhof
en Vrouw en Secr. N. te Erwitte

p23-b

p24-a

Hamm

Oberland gerichts Raad Möllerhof
Ref. van Weiler. B. V. Smits – R. Tabbillet
Griezenbeek. Justists Com. Keller en Vrouw
Adriani en Bruid. von den Mark en Vrouw
Dr. Vress en vrouw. Haarman
Z.M. den Koning van Pruisen en Gemalin
3 do. van Z. M. den Koning. Mad. Forster
en 2 dochters en kleinkind  1 Kind van Haidok
Mad. Micha
ëlis en Zuster Ref. Otto Graaf
Rector Hempel en Vrouw 1 Copie
Domeinraad Meijer. Möllenhof
2 Fr. Rappart. Jonge Heer rappart
1 Kind van van Hasselt. Mad. Gerson
3 Copi
ën  van Vrouw Probstink
de Hr. F. aus Saksen

 

NOOT: de tekst is letterlijk overgenomen; hou rekening met verschrijvingen

 

<

 

>

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats
web stats

web stats
free website tracker