Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inhoud

Werkboekje

Portretten

Portretten op volgorde van familienaam

Genealogie
van
Berend Wierts Kunst

Meer
genealogieën

Bronnen

Voor reacties

 

 

Werkboekje

 

Berend Kunst noteerde zijn werkzaamheden van 1823 tot 1873 in een klein boekje.
Klik op een afbeelding en de hele pagina uit het werkboekje komt groter te voorschijn.
Dit ter controle van de door Berend Kunst geschreven tekst.
*

 

<

Inhoud 1833

>

 

p26-c

p27-a

Osnabruck
1833

Madam Böhmer en twee Kinderen in tabl.
Cöller Bavink de Roi. Themeus
Frou Richterin Pagenstecher, Meyer en Vrouw
1 Kind van Hesselmeyer. Kand. Bierwerth. Pastorin
Fortlagen, drie Kinderen a Tableau – Pastorin Hesse
en Zoon, Ds. Hesse en Bruid, 2 Copien van dezelve
Luitn. Hesse en 1 Copie, Brierman, Loctmann,
Mams. Wedekind, Canselei Secretair Pielstecher
en vrouw, L. von Derschou, Peterse en Vrouw
en 1 Copie, Apotheker Ehnsing en Vrouw en
Dochter, Kemper en vrouw, Sinducus Kemper
en Vrouw, Vicarius Balke en Zuster. Wegman
en Bruid, Gravin Wedel en Kleindochter
Rheden. Mad. Lodtman en 2 Copien Luitn. Otto,
Rave, Madam Vezin met 5 Kinderen
Mad. Swartz, Friedeler, Vr. Abeken Schmedes
en Vrouw en Vader. Mad. Ehnsing, 1 Kind
van Elfers, Weerkamp zijn bruid, Vrouw Bloemfeld
L. Bolk. Dr. Brinkman, Vr. Ratschen
Vr. Warneke, Hr. Wuste en Vrouw en
Zuster en twee Kinderen 1 Copie voor Meijer
Herr Von Stael en Dochter, Ritmeester Von
Stael en 1 Copie. 1 Kind van Muldner, Huerman
Vr. Knhille, Schneider en Vrouw, Seiner en Vrouw
Schouten Luitn. Gerber in Ostr. Dienst. Winkel-
man, 1 Kind van Ringelman, Hr, Ringelmann
Apth. Becker en vrouw en Zoon, Schulz Essen
Dr. Schirmeijer, vrouw Homan, v. P. Meijer Bormte
Hagen en Bruid, Ringelman en Zuster 43
Pastoor Delkenkamp van Holte …. 105 huis
Mad. Sprinkman en drie Copien voor dezelve
Heer en Vrouw Sprinkman. Hr. Sprinkman en Zuster
Vrouw Abeken en Zuster, 1 Kind voor Swenger
Luitn. Martels – Intendent Schmedes
Dr. N. en Madam Russing te Hazelunne

p27-b

Berzenbruck

Assessor Soest – Amptman Niemeyer en
Vrouw en Dochter Mansel Duurfeld. Dechant
Wellman. Assessor Hesse en Vrouw Zuurmen
Borgh en Vrouw – Dr. Eilmen en 1 Copie van Ankum
Kalmeyer en Vrouw te Geerde
Zes landschappen geteekend, sijnde gesigten
op Berzenbruck – Meyer en Vrouw te Helle

p27-c

Neuenkirchen

Pastoor Geerding,Heitzich en Vrouw
en Dochter uit Reims (in Fr.) Mad. Heitsich
Rentmeester Marcilles. Denert en Vrouw

p27-d

Bunde

Pokhaus en Vrouw., Loheide en Vrouw, Mense en
Vrouw en Zoon, Schierholts – Siedick en Vrouw
Tieman, Mad. Funcke, Apth. Lampe en Vrouw
Hille en Vrouw. Schrader te Lutteke
Walbaum te Welrter

p27-e

Halle

De Heer Nisker en Vrouw en Dogter
Commissoins Raad Delius te Herfort

p28-a

Barmen

Hern Gastwirth Behrens en Vrouw
Burgm. Wilkenhaus, Van Galen en Vrouw
Schrader en Vrouw. Not. Alhaus en Mad. Pfeifer
Berends en Vrouw. Hr. Vezin – Vrouw Seyd
Van Stein. Berger en Vrouw, Van Dorp
en Dochter, Mr. Visser en Vrouw met vier
Kinderen a Tablau, twee Kinderen van Hr.
Blas te Elbf. Mozel. Cantesweiler – en
Broeder – Seyd 1 Kind van Schrader, Schchardt en Vrouw
Blas en Vrouw. Poetzeer, Kloosterman. Drie Kinderen
van van Galen a Tablau. Vogel en Vrouw en Moeder, H. Zohns
drie Kinderen van Hr. Vogel

p28-b

Elberfeld

Hr. Sege en Vrouw en Dochter. M. Plummacher
a Tablau. Mads. M. Apth.
Struck en Vrouw

Lennip

Mohl en Vrouw, Hülterhof en Vrouw
2 Copien van dezelve vrouw Fuhrman
2 Kinderen van Carl Hulterhof

Jansen en vrouw en dochter, Krackrugge
Roemer en Vrouw, Haniel, Jakobs Pluimer
Thesselmacher, mass. Bengerl. Dr. Kribben
en Bruid, Bruining en Vrouw, Hr. Wolf
drie Kinderen van Carl Seyd

 

NOOT: de tekst is letterlijk overgenomen; hou rekening met verschrijvingen

 

<

 

>

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats
web stats

web stats
free website tracker