VIII

10
11

Wouter STERK
geb Vlaardingen 28.04.1885
ber typograaf
overl Rotterdam 15.08.1969
tr Rotterdam 21.10.1914
Jacoba Den HOEDT
geb Overschie 18.05.1884
overl Oijen 25.08.1973

gezin

1949

Geboorteakte Wouter Sterk

bron:

Burgerlijke Stand (BS) Vlaardingen 1885 no 160


copy
originele akte:

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den acht en twintigsten der maand April is voor Ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Vlaardingen, op het Raadhuis verschenen Albert Sterk, oud zevenentwintig jaren, kuiper, wonende in deze Gemeente, welke Ons heeft verklaard, dat op den achtentwintigsten der maand April dezes jaars, des voormiddags ten een ure, in zijn woonhuis staande Eendrachtstraat wijk G nummer honderdzesenzestig binnen deze Gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Klazina Katharina van der Meijden, van beroep zonder, mede wonende in deze Gemeente, zijne echtgenoote, gevende daaraan de voornaam van Wouter. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arend van der Meijden, oud dertig jaren, boekdrukker, en van Jacobus sterk, oud vier en twintig jaren, kuiper, wonende beiden alhier, En is hiervan opgemaakt deze Akte, welke de vader en de getuigen, na gedane voorlezing, nevens Ons, hebben onderteekend.

copy originele akte

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief

Voor reacties