VIII

10
11gezin

1949

Wouter STERK
geb Vlaardingen 28.04.1885
ber typograaf
overl Rotterdam 15.08.1969
tr Rotterdam 21.10.1914
Jacoba den HOEDT
geb Overschie 18.05.1884
ber huisvrouw
overl Oijen 25.08.19731949

Trouwen STERK - Den HOEDT

Trouwbericht ---- Trouwakte

 

Trouwbericht

trber-sterk-den-hoedt-1914.gif

 

Trouwakte

bron: Burgerlijke Stand (BS) Rotterdam 1914 no 2922

Heden eenentwintig October negentien honderd veertien zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken Stand van Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Wouter Sterk, oud negenentwintig jaren, letterzetter, geboren te Vlaardingen, wonende alhier, meerderjarige zoon van Albert Sterk, kuipersknecht, wonende te Vlaardingen en Klazina Katharina van der Meijden, overleden en Jacoba den Hoedt, oud dertig jaren, zonder beroep, geboren te Overschie, wonende alhier doch binnen de laatste zes maanden te Overschie, meerderjarige dochter van Hugo den Hoedt, winkelier en Adriana Buijs, zonder beroep, beiden wonende te Overschie.
De vader van de bruidegom verklaarde bij eene authentieke akte zijne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
De afkondigingen van dit huwelijk is alhier en te Overschie onverhinderd geschied op tien October dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door den wert aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Theodorus Kloeg, oud dertig jaren en Fjiepke Steenaart, oud zesendertig jaren, beiden bediende an wonende alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

 

- Genealogie van Wouter Sterk
- Wazamar archief
- Genlias
 

Voor reacties