II

172


173
---

gezin 1
gezin 2

Frans de RONDE
ged Vlaardingen 04.12.1763
get Lidia de Goede
ber kuiper, koopman, rentenier
overl Vlaardingen 02.11.1844
otr Vlaardingen 03.08.1787
tr 1 Vlaardingen 19.08.1787
Maria van MAASWINKEL
ged Vlaardingen 08.07.1767
get Hendrik Proijen, Maria Rijkaart, Jannetje Hopman
overl Vlaardingen 14.07.1828
tr 2
Vlaardingen 17.08.1831
Elisabet Geertruida LEEMAN
geb
Makkum 06.08.1781
vader: Anthonij Leeman
moeder:
Antje Oenes
ber
overl --
04.11.1844
Elisabet Geertruida Leeman is weduwe van Lambert van der Voort

 

Gezin De RONDE - Van MAASWINKEL

Het gezin woonde te Vlaardingen

bronnen

gen

kw

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

bijz.

III

86

87

a

Willem de RONDE
ged Vlaardingen 07.01.1789
get: Anna de Ronde
ber plaatsknecht, (plaats)kuiper
overl Vlaardingen 01.10.1859
tr Vlaardingen 31.12.1812
Clasijna Catrijna
(Clazina Catharina) van der TANG
ged Vlaardingen 17.02.1790
get: Cornelia van der Tang
vader: Jan van der Tang
moeder:
Anna Venebos
ber
winkelierster
overl Vlaardingen
31.12.1856

gezin

III

 

b

Maria de RONDE
ged Vlaardingen 11.09.1791
get: Maria Buiteweg
ber
tapster, winkelierster
overl
tr 1
Vlaardingen 24.12.1817
Gerrit PAALVAST
geb
Vlaardingen 04.09.1796
vader: Cornelis Paalvast
moeder:
Cornelia Storm
ber
scheepmaker(sknecht), tapper
overl
Vlaardingen 31.05.1832
tr 2
Vlaardingen 06.01.1836
Nn
geb
vader:
moeder:

ber
overl

Acht kinderen

III

 

c

Johanna de RONDE
ged Vlaardingen 07.02.1794
get: Elizabeth de Ronde
ber
overl
tr
Vlaardingen 19.02.1823
H(e)ijme(n) BRE(E)DERVELD
geb
Vlaardingen 18.08.1793
vader: Jacob Heijmensz. Breederveld
moeder:
Ariaantje Willemsd. Moerman
ber
scheepmaker(sknecht)
overl

Negen kinderen

III

 

d

Huijbert de RONDE
geb Vlaardingen 02.07.1796
ged Vlaardingen
06.07.1796
get: Maria Buiteweg
ber
(plaats)kuiper, plaatsknecht, koopman en reder, scheepsboekhouder
[lid van de fa. H. van Leeuwen & Zoon (1832-1833), van de fa. Huybert de Ronde (1833-1852) en van de fa. H. de Ronde & Zoon (1853-1862)]
overl Vlaardingen 20.05.1862
tr
Vlaardingen 24.05.1820
Ida van LEEUWEN
geb
Vlaardingen 18.10.1796
ged Vlaardingen 26.10.1796
vader: Hermanus van Leeuwen
moeder:
Heiltje Hoogendijk
ber
overl
Vlaardingen 18.09.1862

gezin

III

 

e

Jacomina de RONDE
ged Vlaardingen 30.12.1798
get: Jacomina de Ronde
ber
overl
Vlaardingen 18.02.1834
tr 1
Vlaardingen 09.01.1823
Martinus van der MOUT
geb
Vlaardingen 04.09.1798
vader: Dirk van der Mout
moeder:
Maria Droppert
ber
zeilmakersknecht
overl
Vlaardingen 13.07.1823
tr 2
Vlaardingen 13.10.1830
Johannes Wijnandus de GROOT
geb
Dordrecht 15.03.1803
vader: Gerrit (Gerardus) de Groot
moeder:
Hester Bon(d)t
ber zilversmid(sknecht), zoutmeter, stadsmeter
overl
Johannes Wijnandus de Groot is weduwnaar van Henderina Kornaat

 

III

 

f

Frans de RONDE
geb
Vlaardingen 01.11.1801
ber
kuiper
overl
tr 1
Vlaardingen 21.10.1829
Maria KORTENBOUT
geb
Vlaardingen 28.10.1804
vader: Joris Kortenbout
moeder:
Anna de Koe
ber
overl
Vlaardingen 25.09.1867
tr 2
Vlaardingen 25.09.1867
Jorina van MINNEN
geb
Vlaardingen 30.09.1820
vader: Harpert van Minnen
moeder:
Geertje Goudswaard
ber
overl

gezin 1
gezin 2

III

 

g

Jan de RONDE
geb Vlaardingen 03.09.1806
ged Vlaardingen 10.09.1806
get: Jacomina de Ronde
overl

 

III

 

h

Kornelia de RONDE
geb Vlaardingen 14.05.1808
ged Vlaardingen  04.06.1808
get: de ouders
overl Vlaardingen 03.08.1836
tr Vlaardingen 18.11.1829
Pieter van WEST

ged Vlaardingen 23.02.1803
vader: Adriaan van West
moeder: Cornelia Versteeg
ber scheepmaker
overl Vlaardingen 11.10.1877

 

III

 

i

Johannes de RONDE
geb Vlaardingen 27.08.1812
overl

 

- Genealogie van Jacomina de Ronde
-
Wazamar archief

bronnen:

- Vlaardingen - isis

Voor reacties