Ouders

VI

a

gezin

Hinne Klazes (Claeszes) SANNES (ZANNES)
geb
IJlst 18.05.1725
ged IJlst 08.07.1725
vader: Claes Claeszes (Sannes)
moeder:
Neltje Hinnesdr.
ber
bakker, rentenier
overl
otr IJlst 05.08.1752
tr
IJlst Bevestiging huwelijk 20.08.1752
hij afkomstig van IJlst; zij afkomstig van IJlst

Trouwregister Hervormde gemeente IJlst 1638-1811

Ieukjen (Euke, Eeuwkje, Uwk) Willems HOEKSTRA
geb 1725
vader: Willem Hoekstra
moeder:
Neltje ..
ber
overl 

Gezin SANNES - HOEKSTRA

Het gezin woonde te IJlst

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

VII

a

Neltje SANNES
ged IJlst 10.03.1754
Herv. gem. IJlst, doop 1730-1811
overl

 

VII

b

Willem Hinnes SANNES
ged IJlst 09.05.1756
Herv. gem. IJlst, doop 1730-1811
ber
predikant te Molkwerum (1783), Stiens (1788), Hallum (1789-1807), Oudega (1810-1816)
overl
Hemelumer Oldeferd 17.12.1817
aangiftedatum Hemelumer Oldeferd 20 december 1817 blad nr 25
tr
Wolsum 02.11.1783 bevestigd te IJlst
Trouwregister Hervormde gemeente IJlst 1638-1811
Trouwregister Hervormde gemeente Westhem Wolsum 1715-1810
Trouwregister Gerecht IJlst 1691-1811

Maria Magdalena CAHAI (CAHAIS)
geb
Wymbritseradeel 07.03.1750
ged
Wolsum 08.03.1750
Herv. gem. Westhem en Wolsum, doop 1715-1811
vader: Isašc Cahai (ber predikant)
moeder:
Sipke Buma
ber
overl

gezin

 

- Genealogie van Isašk Sannes
-
Wazamar archief

 

Bronnen

- Genlias
-
Nederlandís Patriciaat, jrg 5, 1914, blz 358-362.

I. Pieter (Sannes).

II. Jan (Johan) Pieters (Sannes), geb. Scherpenzeel (gem. Weststellingwerf) omstreeks 1645, grietman van Weststellingwerf 1578-92, hopman van een vendel soldaten, grietman van Visvliet 1604-15, overl (vermoedelijk Visvliet) in 1618, tr. Baetke Claesdr.

III. Claes Johannesz. (Sannes), geb. Weststellingwerf omstreeks 1590, assessor in de grietenij Weststellingwerf, tr. Nn.

IV. Claes Claeszes (Sannes), geb. Weststellingwerf, overl IJlst 1688, tr. Nn.

V. Claes Claeszes (Sannes), geb. IJlst, brouwer, overl IJlst, tr. IJlst omstreeks 1720, Neltje Hinnesdr., geb. Sneek in 1689, dr. van Hinne Sipkes.

 

Voor reacties