Ouders

VII

b

gezin

Willem Hinnesz SANNES *
ged IJlst 09.05.1756
Herv. gem. IJlst, doop 1730-1811
ber
predikant te Molkwerum (1783)
overl
Hemelumer Oldeferd 17.12.1817
aangiftedatum Hemelumer Oldeferd 20 december 1817 blad nr 25
tr
Wolsum 02.11.1783 bevestigd te IJlst
Trouwregister Hervormde gemeente IJlst 1638-1811
Trouwregister Hervormde gemeente Westhem Wolsum 1715-1810
Trouwregister Gerecht IJlst 1691-1811

Maria Magdalena CAHAI (CAHAIS)
geb
Wymbritseradeel 07.03.1750
ged
Wolsum 08.03.1750
Herv. gem. Westhem en Wolsum, doop 1715-1811
vader: Isašc Cahai (ber predikant)
moeder: NN

ber
overl 

Gezin SANNES - CAHAI

Het gezin woonde te

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

VIII

a

Hinne Willemsz SANNES
geb
Hemelumer Oldeferd 11.04.1785
ged
Molkwerum, Hemelumer Oldeferd 24.04.1785
Herv. gem. Molkwerum, doop 1639-1812
ber
overl 1812

 

VIII

b

Isaak SANNES
geb
Molkwerum, Hemelumer Oldeferd 01.01.1787
ged
Molkwerum, Hemelumer Oldeferd 28.01.1787
Herv. gem. Molkwerum, doop 1639-1812
ber predikant
Burum en Munnikezijl (1807), Noordlaren, Noorddijk (1812) en Veendam (1822)
overl
Veendam 21.11.1856
aangiftedatum Veendam 22 november 1856 akte nr 161
begr Veendam 27.11.1856
tr
Lochem 13.07.1807
Arnolda Johanna Geertruid de WOLFF
geb Lochem 01.12.1783
ged Lochem 03.12.1783
vader: Gosewijn de Wolff (1746-1798, Meester in de rechten, advocaat en burgemeester van Lochem)
moeder: Johanna Wilhelmina Raad (Raedt) (1755-1797)
ber
overl Veendam 02.02.1873

gezin

 

VIII

c

Klaas Willem SANNES
geb
Hallum, Ferwerderadeel 26.03.1792
ged
Hallum, Ferwerderadeel 15.04.1792
Herv. gem. Hallum, doop 1750-1811

ber
overl 1847
tr
Leeuwarderadeel (mairie Jelsum) 09.11.1814 akte nr 7
Zytske (Sijtse) Sijbes HOEKSTRA
geb
Vrouwenparochie, gemeente Het Bildt 1793
vader: Sybe Hoekstra
moeder:
Baukje Jans
ber
overl

gezin

 

- Genealogie van Isašk Sannes
-
Wazamar archief
-
stamboom Sannes

 

Naamaannemingsregister Friesland

 

Voor ons Adjunct maire der Gemeente van
Koudum Canton Hindelopen Arondissement
Sneek Departement Vriesland, gecompa-
reerdzijnde
Willem Sanneswonende
te Oudega heeft dezelve verklaard dat
hijbehoudtdenaamvanSannes
voorfamilienaamdathij heefthet
volgendgetalzonenenkleinzonen
en dochters te weten
Isaac oud 25 jaren
wonendeteNoordlareninhet Depar-
tement Westereems en
Klaas oud 19 jaren
wonendeteJelsumen
Goswin Willem
oud3 jarenzoon van Isaac en
Johanna
DochtervanIsaacoud1 jaar
wonendebeideteNoordlaren
voornoemd en heeft deze met ons gete-
kendden11Januarij1812

 Het Departement Vriesland was tussen 1810 en 1813 een deel van het Keizerrijk Frankrijk. Heden de provincie Friesland.
Het plaatsje Noordlaren lag in het Departement Westereems wat tussen 1810 en 1813 een deel van het Keizerrijk Frankrijk was. Heden de provincie Groningen.

 

 

Bronnen

- Tresoar
-
Genlias

Voor reacties