WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

De in de Nederlanden van een schriftelijke verklaring (wapenbrief, certificaat, diploma) voorziene en bij een rechtsgeldige instantie op volgorde van nummer geregistreerde heraldische wapens.

 

Wapenregister

 

Hier een poging de in de Nederlanden geregistreerde heraldische wapens vanuit één register te raadplegen.

Dit zijn de 257 vanaf 2014 tot 2020 geregistreerde heraldische wapens bij de:

 

 

Heraldisch Bureau Nagtegaal

HBN


Heraldische Databank
 
https://genootschap-heraldiek.nl/familiewapens/?type=openbaar

Wegens overlijden van de heraldicus Hans Nagtegaal is het Heraldisch Bureau Nagtegaal opgehouden te bestaan.
De geregistreerde wapens zijn o.a. overgebracht en in te zien bij het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH)

 

De reden is via Internet te kunnen bekijken of er geregistreerde heraldische wapens zijn verbonden aan de eigen familienaam. Dit mogelijk te gebruiken als informatie ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen heraldisch wapen.

 

 

Familienamen

Een familienaam verwijst naar een heraldisch wapen met die familienaam.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.