Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenkunde
in de
Nederlanden

Intro - Sitemap

Stukken
 
1 heraldische stukken
2 herautstukken
3 nevenstukken


Voor reacties

 

 

Nevenstukken

 

De combinatie of herhaling van de vaste stukken, vakken of plaatsen van een (schild) veld.
De kleuren in de voorbeelden dienen de verduidelijking.

 

voorbeeld

Benaming en beschrijving

Wapens

 

 

 

Verdeeld in gelijke vakken :
twee delingslijnen en twee doorsnijdingslijnen vormen de negen vakken. De kleur in de (heraldisch) rechter bovenhoek wordt het eerst beschreven.

Beschrijving:
Schild: Verdeeld in gelijke vlakken van goud en zwart

 

Français
English
Deutsch

 

 

 

 

Geschakeerd van 4 rijen en 4 blokken:
meer dan twee delingslijnen en meer dan twee doorsnijdingslijnen. Het aantal rijen en blokken worden beschreven.

Beschrijving:
Schild: Geschakeerd van 4 rijen van 4 blokken van blauw en zilver

 

Français
English
Deutsch

 

 

 

 

Spits geruit:
schuinbalksgewijs over het veld geplaatste spitse ruiten.

Beschrijving:
Schild: Sp[its geruit van goud en zwart

 

Français
English
Deutsch

 

 

 

 

Schildvormig verdeeld:
de lijnen evenwijdig verdeeld aan de schildrand.

Beschrijving:
Schild: Schildvormig verdeeld van goud en blauw

 

Français
English
Deutsch

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker