Pourtraitschilder

Berend Wierts KUNST

 

 


BWKunst-80
Berend Wierts Kunst

Inhoud

Werkboekje

Portretten

Portretten op volgorde van familienaam

Genealogie
van
Berend Wierts Kunst

Meer
genealogieën

Bronnen

Voor reacties

 

 

Werkboekje

 

Berend Kunst noteerde zijn werkzaamheden van 1823 tot 1873 in een klein boekje.
Klik op een afbeelding en de hele pagina uit het werkboekje komt groter te voorschijn.
Dit ter controle van de door Berend Kunst geschreven tekst.
*

 

<

Inhoud 1830

>

 

p18-b

Hardingsveld
1830

Heer Goudriaan en vrouw met twee kinderen
op een tavreel – Jonge Heer en Juffer Goudriaan
Wieboom en Vrouw en Zoon
B. Zwets en Vrouw
Zadelhof en Juffr. Santo te Werkedam
Ds. Zadelhof en Vrouw
Mr. Kolpa en vrouw

p18-c

p19-a

Gorinchem

Majoor Busek – Juf. Zwers
Ten. Hagen en vrouw
Twee zoons van dezelve
Mak van Waai en vrouw en Dochter
De Gijzelaar – De Sar
De Kroes
van Beek en vrouw Bosman en vrouw tr Gr.
Nieuwland en Juffer R.
Kapt. Marcus en vrouw
Drie Kinderen van den Heer van der Koog
Juffrouw Maboe – Luitn. Franke
Juffr. Renses – 1 Copie naar Hetzelve
van Alphen en vrouw en Zoon
Groeneveld en Vrouw
te Breda – 1 jonge heer Goudriaan – Kapt. De Groot
twe
e Juffrouwen van Loon

p19-b

Papendrecht

Mr. Boers en vrouw
2 Kinderen van den Heer Mousagn

p19-c

Heusden in
N. Brabant

Jiffrouw Verhoeven
Not. Gerlach en vrouw en Zoon
twe
e Kinderen van den Heer Baak
van Dam – 1 Copie naar hetzelve
1 Kind van Ds. Pape
Dr. Bakker en vrouw
Juffr. Bogert -  Juffr. Boon
Den Heer Tierens en vrouw
2 Kinderen van dezelve
Mevrouw van Bleiswijk te Meeuwen oud 91 Jaer
Vier Copiën naar hetzelve
Pastoor Neefs te Elshout in olieverf
Tierens dr. in olieverf
Melden – Bouwman en vrouw Zebior Bouwman en Vrouw Junior

p19-d

Tilburg

Jansen en Vrouw – Kosters – Donders

p19-e

Zevenbergen

Heel en vrouw

p19-f

Etten

Ds. Van den Broek en Vrouw
Mevrouw van der Moe
Ds. Van den Broek en vrouw
van Beugen
Davozein en Juffr. Aalfs
Not
aris. Van Etten en Vrouw

p20-a

Breda

Secr. Schuikes en vrouw en moeder
Not. Schuikes en vrouw te Klundert
Heer Pape
Snoek en Vrouw en Zuster
Mevrouw Abel en Mevrouw Klein
Kapt. Dieneman en vrouw
Juffr. Bekker

p20-b

Oud Vossemeer
in Zeeland

Catshoek en 2 Kinderen
Van der Linden
2 Juffr. Giltay
Van den Handel en 1 Zoontje
Mevrouw van Hemert. Hr. Ampt

p20-c

Tholen

Heer en Mevrouw van Stapele
2 Kinderen van Van Oorde
1 Zoontje van Catshoek
1 dito van Pasche
van Stapele en Jufr. Daane
Ontf. Gen. Van Stapele
Heer en Juffer Daane
Juff. Slotemaker
Juff. Andriessen en Juff. De Wit
1 Zoon en Dochter van Geluk
De Lange en vrouw
oude Heer de Wit
Lichtenberg en Vrouw te St. Maartensdijk
Jonge Heer Holtze te Rotterdam

p20-d

p21-a

Hagen in het graafschap Mark

Hömyhaus en vrouw – Juffrouw Dudburg in olieverf
Hellinger – Rellenmand – Graveman
Helkenberg Burgm. Wille
De Wille aus Keulen – Ref
erendaris. Bierman
Zurnetten en Vrouw
Andrea Juffrouw Dalman
Hullerhof van Lennep – Ten Haef en Zuster
Ds. Hakl
änder en vrouw
Rollman Forster
Elbers en Vrouw Ing.
5 Kinderen van dezelve op 1 tableau
Bauerman – Oosthaus, Fabrietius
Speel en Vrouw en Zuster

 

NOOT: de tekst is letterlijk overgenomen; hou rekening met verschrijvingen

 

<

 

>

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker