Pourtraitschilder

Genealogie van Cornelis Christiaan van LIDTH de JEUDE

 

 


Genealogie
van
CCvLdJeude-80
1836
Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude

Inhoud
Voornamen
Gezinnen
Meer

verwijzingen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

Van LIDTH de JEUDE

 

 

 

wp-vLdJeude-300
Delft (Zuid-Holland)


Beschrijving

Schild: In rood drie palen van paalvair en in een gouden schildhoofd een gaande rode vos.

Helm: half afgewend.

Helmteken: een uitkomende, gekroonde, rode leeuw, blauw getongd en genageld.

Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Schildhouders: twee gouden griffioenen, rood getongd.

Het geheel staande op een zwarte arabesk.

Wapenspreuk: NIL SINE DEO

 

 

Aannemer

Mr. Thomas van Lidth de Jeude, gedoopt te Dongen op 25 november 1725, zoon van Hendrik van Lidth de Jeude en Agneta Knips, veertigraad van Delft 1758 en burgemeester van Delft, weesmeester en thesaurier van Delft, gecommitteerde raad, raad admiraliteiten van Zeeland en op de Maze, overleden te Delft op 30 januari 1811,

huwde 1e te Amsterdam op 6 juni 1769 Maria Stadlander, gedoopt te Amsterdam op 13 mei 1742, begraven te Delft op 10 juni 1772, dochter van Hendrik Stadlander en Emilia Vollenhove;
huwde 2e te Utrecht op 11 september 1775 Susanna Cornelia Tissot van Patot, gedoopt te Utrecht 16 september 1736, overleden te Delft op 15 januari 1797, dochter van Louis Tissot van Patot en Anne Marie Courcelles.

Uit het eerste huwelijk behalve 1 jonggestorven dochter:

a. Jeanne Franēoise Emilie van Lidth de Jeude, geboren te Delft op 28 augustus 1770, overleden te Leiden op 9 februari 1844, huwde te Delft op 2 januari 1807 Gerardus Bernardus Mattheus Luijken, geboren te Gouda op 27 oktober 1768, kapitein ter zee, onderdirecteur Marine-etablissement Nieuwediep, overleden te Gouda op 29 januari 1824, zoon van Gerrit Nicolaas Luijken en Johanna Hendrica Swart.

Uit het tweede huwelijk behalve 1 jonggestorven zoon:

b. Marie Louise van Lidth de Jeude, geboren te Delft op 13 september 1776, overleden te Delft op 10 februari 1805.

c. Henriėtte Cornelie Clemente van Lidth de Jeude, geboren te Delft op 19 februari 1778, overleden te Delft 22 september 1853, huwde te Delft op 20 september 1815 Jhr. Mr. Cornelis van der Goes, heer van Naters en Pancrasgors, geboren te Delft op 9 december 1766, veertigraad, schepen en hoofdofficier van Delft, lid raad van Delft, hoogheemraad van Delfland, overleden te Delft op 28 november 1836, zoon van Willem van der Goes en Aemilia Jongkindt en weduwnaar van Henriėtta Adriana van Vredenburch.

 

Betekenis

wpschild-vLdJeude-80
wapenschild
gekleurd

wpschild-van-lidt-de-Jeude-zw-80
wapenschild
gearceerd

Dit wapen komt al in de 14e eeuw voor.
Als helmteken komt ook een uitkomende rode vos voor, nog tot in de 19e eeuw gebruikt door de takken Van Lith en Van Lidt (Lith) de Jeude.

Aelbert van Lith de Jeude de overgrootvader van Thomas van Lidth de Jeude, zegelt 1 maart 1676 met de uitkomende gekroonde leeuw als helmteken, zonder vlucht.

Het wapen met
Wapenschild: In rood drie palen van vair en in een gouden schildhoofd een rode lopende vos.
Helmteken: een uitkomende goudgekroonde en roodgetongde gouden leeuw tussen een gouden vlucht. [
wie voerde dit wapen?]
Dekkleden: goud en rood.
Schildhouders: twee gouden griffioenen.

Wapenspreuk: Nil sine Deo.
wordt door de tak Van Lidth de Jeude sinds de 18e eeuw gevoerd. Ook komen als schildhouders gekroonde leeuwen voor.

 

Bronnen

- Centraal Bureau voor Genealogie
-
Nederland“s Patriciaat, 59e jaargang 1973, blz. 153.
- Namen en wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Veertigh Raden der stad Delft, G. A. Delft, W. van der Lelij, blz. 49.

 

Registratie

- Hoge Raad van Adel?

 

Publicaties

literatuur

- Namen en wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Veertigh Raden der stad Delft, G. A. Delft, W. van der Lelij, blz. 49.
-
Limburgsche wapens, Maastricht 1925, H Li fam. J.M. van der Venne., blz. 76.
- Nederland“s Patriciaat, 59e jaargang 1973, blz. 153.

 

image013

STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiėn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885, blz 227-230

 

internet

- Genealogie van Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude
-
Het verhaal van A. A. Vorsterman van Oijen

 

Contact

-

 

 

 


© WAZAMAR
sinds 1995